KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

SZIF vydává rozhodutí na dojnice

SZIF začne vyplácet dotaci na dojnice

Praha 9. prosince 2019–Ode dneška vydává Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, rozhodnutí na dojnice. Mezi žadatele bude rozděleno přes 1,3 miliardy korun.Letošní sazba je ve srovnání s loňským rokem vyšší. Dobrovolná podpora vázaná na produkci (VCS) je zaměřena na citlivé sektory, které čelí nějakým obtížím, ale zároveň jsou velmi důležité z hospodářských, sociálních nebo jiných důvodů. Spadá sem i chov dojných krav. O podporu na chov krávy, chované v systému s tržní produkcí mléka, si požádalo 1.802 žadatelů. Výše letošní sazby je 3 730,46 korun na VDJ (3 687,10 korun/VDJ v roce 2018). Celková částka na tuto dotaci je přes 1,3 miliardy  korun. Dnešním dnem začíná SZIF vydávat rozhodnutí k platbě. Pro samotnou výplatu podpory je však nezbytné, aby rozhodnutí nabylo právní moci. Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání. Díky tomuto kroku platbu uspíší. Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí. Formulář „Prohlášení o vzdání se práva odvolání“ je k dispozici na webových stránkách www. szif. cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce  Jednotná žádost. Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:  1. prostřednictvím Portálu farmáře  2. přes datovou schránku  3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF  4. poštou   5. e-mailem,  ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem. V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonního čísla  222871871,  nebo e-mailu  info@szif.cz.