KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Dotace pro zvýšení kvality odborného vzdělání žáků a studentů

MZe ČR - Národní podpora - Centra odborné přípravy 2017-2021 (129 710)

Cílem programu je vytvoření Center odborné přípravy. Účelem je zvýšení kvality odborného vzdělávání prostřednictvím seznámení žáků a studentů středních a vyšších odborných škol s rezortními obory vzdělání (zemědělství, lesnictví, zahradnictví, vinařství, veterinářství, potravinářství a rybářství) s nejnovějšími technologiemi a mechanizačními prostředky. Dotace je poskytována na modernizaci a vybavení COP moderními učebními pomůckami, které umožní žákům a studentům osvojit si základní odborné a praktické dovednosti nezbytné pro výkon budoucího povolání!. Žadateli jsou subjekty jmenované Centry odborné přípravy (zástupci středních škol a VOŠ). Žádosti přijímá gesční útvar MZe.

Maximální % dotace: 90% Status: Otevřený
Maximalní dotace: 1 666 000,00 Kč Uzávěrka příjmu žádostí: 31. 03. 2020