KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Projekty chovu zvířat pro kvalitu a udržitelnost

EK - H2020 - Chov zvířat pro kvalitu a udržitelnost

Výzva je zaměřena na vývoj a inovace systémů pro chov zvířat, a to primárně s ohledem na faktory produktivity, udržitelnosti, kvality živočišné produkce a klimatické změny. Podpořeny mohou být projekty, zabývající se jedním z následujících témat: 

  • Chov zvířat pro udržitelnost - projekty by se měly zabývat celkovým zhodnocením udržitelnosti a potenciálního přínosu evropské živočišné produkce. Toto zhodnocení by mělo být holistické, zaměřená na hlavní problémy systémů živočišné produkce a jejich potenciální roli v cirkulární ekonomice. Tyto problémy by měly zahrnovat zejména enviromentální dopady, klimatickou změnu, ekonomickou dynamiku a dodavatelské řetězce, teritoriální dynamiku, šetrnost ke zvířatům a nutriční problematiku. 
  • Chov zvířat pro kvalitu - projekty by se měly zabývat zhodnocením kvality produktů z živočišné produkce napříč jednotlivými produkčními systémy. Měly by se zabývat spojitostmi mezi kvalitou produktů a kvalitou chovu zvířat. Od podpořených projektů je očekáván přístup, který bude při realizaci zahrnovat spolupráci zěmědělců, potravinářského průmyslu a zákazníků. 
Maximální % dotace: Neuvedeno Status: Otevřený
Maximalní dotace: € 9.000.000,00 Uzávěrka příjmu žádostí: 22. 01. 2020