Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Lesnictví
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:Tendry v lesích jsou významným krokem k dobré správě státního majetku
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 110369 ; Vydáno : 3.5. 2011 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Tisková zpráva MZe ze dne 2.5.2011
Ministerstvo zemědělství oceňuje, že Lesy ČR splnily zadání a vypsaly dnes veřejné výběrové řízení podle tzv. Dřevěné knihy. Na přípravě tendrové dokumentace spolupracovaly Lesy ČR s Transparency International, která konstatovala, že „vše nasvědčuje tomu, že tendry budou maximalizovat příjem Lesů České republiky“. Poprvé v historii Lesů ČR jsou soutěže vypsány podle otevřeně připravené a široce projednané koncepce. Dalším krokem naplňování pravidel Dřevěné knihy bude postupné vypsání několika stovek malých soutěží na 10% vyčleněných území vhodných pro malé firmy a živnostníky. Ti tak nebudou odkázáni jen na zakázky zprostředkované většími firmami.
 „Dnes vyhlášené tendry jsou dalším úspěchem přístupu založeného na poctivé soutěži lesnických firem a významným krokem k dobré správě cenného veřejného majetku,“ komentuje výběrová řízení ministr zemědělství Ivan Fuksa.
Pro základní vysvětlení svých kroků v Lesích ČR a vyvrácení některých mýtů natočil ministr Ivan Fuksa krátké video.
Koncepce hospodaření ve státním podniku Lesy ČR od roku 2012 (tzv. Dřevěná kniha)
Lesy v České republice prochází obdobím rozkvětu, co se týče zalesněné plochy, zdravotního stavu i skladby dřevin. Oproti konci 18. století, ze kterého máme k dispozici první statistku, takzvaný josefínský katastr, je dnes zalesněno o 30% více území České republiky. Rostou postupně i zásoby dříví v lese. Během minulých pěti let převýšila těžba přirozený přírůst jen dvakrát, a to tehdy, když v letech, kdy byla republika zasažena orkány, bylo nutné vytěžit poničené porosty.
Dobrý stav českých lesů je vedle celkového zlepšení životního prostředí v České republice za posledních dvacet let dán i nastavením pravidel a regulací hospodaření v českých lesích.
Základním pravidlem je, že všichni vlastníci lesů se musí řídit nezávisle vypracovaným a oponovaným lesním hospodářským plánem. Ten určuje pro desetileté období postup těžby dřeva a obnovy lesa v každém ze 117 lesních hospodářských celků. Navrhovaná koncepce na těchto principech dále staví.
Specifickým rysem státního podniku Lesy ČR je, že vlastní lesy samotné, nikoli však technickou a obchodní infrastrukturu potřebnou pro hospodaření v nich. Lesní závody byly na počátku 90. let privatizovány s veškerým majetkem potřebným k obhospodařování lesů - tedy s potřebnými budovami, traktory na přibližování a soustřeďování dříví, nákladními automobily na odvoz dříví, manipulačními sklady, těžebními stroji a další infrastrukturou. Od té doby Lesy ČR pěstební činnost, těžbu i obchod s dřívím v naprosté většině případů zadávají soukromým firmám. Bohužel ne vždy transparentním způsobem.  V posledních třech letech například obchod se dřevem ovládala netransparentní společnost HLDS, ve které měly sice Lesy ČR poloviční podíl, ale žádný vliv na rozhodování, ani přístup k informacím. Tento systém umožňoval některým firmám vydělávat na úkor státu.
Ke konci roku 2010 doběhly prakticky všechny významné stávající smlouvy na pěstební činnost, těžbu dřeva i obchod s ním. Hospodaření v roce 2011 je vyřešeno transparentními jednoročními tendry, které přinesou státu rekordní výnos.
Stát měl tedy prostor k tomu, aby učinil zásadní koncepční rozhodnutí a během roku 2011 podle něho vypsal zakázky a v poctivých soutěžích vybral dodavatele služeb. Toto koncepční řešení, které projednala vláda ČR, se zabývá pouze uspořádáním hospodaření v Lesích ČR, nikoli tedy širší státní lesnickou politikou, která je obsažena v rámci Národních lesnických programů (NLP). Koncepce proto neřeší postupy vykonávání pěstební a těžební činnosti, nastavení pravidel trvale udržitelného hospodaření a přírodě bližších postupů hospodaření a další koncepční otázky, kterými se zabývají Národní lesnický program a Lesní hospodářské plány.
Základním principem přijaté koncepce je transparentní zadávání zakázek ve veřejných soutěžích, které, jak potvrdily i jednoroční tendry, mohou přinést státu výrazně vyšší výnos než v minulosti. Koncepce hospodaření Lesů ČR také klade velký důraz na posílení kontroly, tak, aby stát dostal poctivou cenu za služby i dřevo a byly zcela vyloučeny krádeže dřeva ve státních lesích. Na nastavení konkrétních podmínek veřejných soutěží státní podnik Lesy ČR spolupracuje s Transparency International.
Další informace na:

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.