Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Lesnictví
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEHodnota větrolamů
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 119127 ; Vydáno : 23.4. 2012 ; Autor : Ing. Šárka Vondrášková
Ochrana  plodin před větrem může podle nového kanadského výzkumu zvyšovat jejich výnosy.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

     (ÚZEI, Agronavigator.cz) Ačkoli myšlenka větrolamů tu je po desetiletí, praxe zakládání větrolamů s přidanou hodnotou je stále poměrně nová. Todd Leuty, specialista na agrolesnictví z ministerstva zemědělství kanadské provincie Ontario (OMAFRA – Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) vysvětluje, že větrolamy jsou možná jedním z největších nástrojů, který mohou farmáři využívat k ochraně ornice před živly.

     Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují erozi půdy, včetně větru, povrchového odtoku, topografie a přítomnosti vegetační krytu. Dobře zkonstruovaný větrolam, když je správně  udržován, poskytuje nejen ochranu pro půdu, ale také pro faremní stavby, plodiny a hospodářská zvířata. Přesto, že větrolamy vyžadují malé investice času a financí, výhody jsou ekonomicky a ekologicky významné.

     Prvotní rolí větrolamů je snižovat rychlost větru, zvláště při povrchu půdy. Ačkoli jsou větrolamy nejužitečnější na jaře a na konci léta, když nově vyseté plodiny zakořeňují v obdělané půdě, poskytují cennou ochranu celoročně, dokonce i v zimních měsících.

     Dobře založené větrolamy mohou také pomáhat uchovávat energii na farmách. Podle jednoho odhadu dobrá ochrana může snížit náklady na ohřívání a ochlazování faremních budov až o 25 – 35 %.

     O silných větrech, extrémním chladnu a sněhu je známo, že ovlivňují výkonnost hospodářských zvířat. Dobrý větrolam může významně minimalizovat stres u skotu a snižovat náklady na krmiva během chladných měsíců.

     Z estetického hlediska mohou větrolamy dodávat venkovské krajině na atraktivitě, což může mít přidaný efekt zvýšení turistiky v oblasti.

     Možná nejhodnotnější výhodou, kterou farmáři zaznamenávají, je zvýšení výnosů plodin, rovněž jako zlepšená celková kvalita plodin. Podle publikace o větrolamech vydané ministerstvem OMAFRA, výnosy polních plodin se značně zvyšují, když jsou aplikovány metody ochrany proti větru.

     Toto zvýšení zahrnuje celé pásmo - od několika procent k až 50%nímu a většímu zvýšení, sděluje zpráva. Dokonce větší zvýšení výnosů byla zaznamenána u určitých druhů ovoce a zeleniny, kde je důležitý vzhled.

     Tato zpráva také konstatuje, že výnosy byly zvýšeny v závětrném pásmu větrolamu o šířce cca 8krát až 12krát větší než výška bariéry a byly zvýšeny rovněž v návětrném pásmu větrolamu o šířce cca 3krát až 5krát větší než výška větrolamu.

      U polních plodin (v Ontariu) mohou být výnosy o 10 – 15 % vyšší, když jsou chráněny větrolamy. Existují také situace, kde jsou vidět pokročilá stadia růstu u plodiny, když je chráněna. Například u semenářských plodin je vidět, že přicházejí do květu dříve, když jsou chráněny před větrem.

     Zpráva také ukázala významnější zvýšení výnosů u kukuřice a sóji s dobrou ochranou proti větru -  výnosy kukuřice jsou zvýšeny cca o 10 % a u sóji o 20 % až do vzdálenosti 10krát větší než výška větrolamu.

     V některých případech mohou větrolamy také pomáhat potlačovat plevely  omezováním šíření semen plevelů.

 Větrolamy s přidanou hodnotou

     Ačkoliv výnosová hodnota větrolamů nemůže být uvedena v plném rozsahu, existují rovněž další výhody.

     Například pro další profit může být zasazeno množství odrůd stromů včetně vánočních stromků, hybridních topolů (nebo jiných druhů produkujících biomasu) a javorů cukrových (Acer saccharum). Ale existují logistické problémy, které farmáři potřebují uvážit. Je třeba určité druhy stromů sázet na správném místě, protože pokud jsou sázeny na místě nesprávném, stane se z nich plevel. A velký plevel, který bude těžké zvládnout.

     Dobrou volbou pro extra profit mohou být javory cukrové, které zároveň vytvářejí větrolam. Existuje značný zájem o získávání sirupu z cukrových javorů. Jestliže jsou cukrové javory vsazeny do větrolamu, mívají krásnou velkou korunu a koncentrace cukru je u nich vyšší než u exemplářů rostoucích v lesíku.

     Protože strom má větší povrch listů, produkuje více cukru – někdy dvakrát větší množství než ty v tradičních lesících. Jestliže farmář se nezajímá o produkci javorového sirupu, mohl by pronajmout stromy pro získávání sirupu nebo mízu prodávat.

     Avšak ideální jsou jehličnany. Mají uniformní pokrývku od země po vrchol. Jehlice u konifer jsou perfektní pro rozbíjení proudu větru. Jsou také ideální pro vyvíjení protitlaku, který vyhání nepříznivé větry nahoru a přes vrchol větrolamu. Proto je nepropustná složka jehličin ve větrolamu nejlepší.

     Nejdůležitější pro větrolamy je diverzita, jejíž význam ani nejde dostatečně zdůraznit.  Jejím uplatňováním lze velmi účinně omezovat nebo eliminovat škody způsobené škůdci nebo chorobami, které by mohly mít pro větrolam s velmi nízkou druhovou diverzitou osudné následky.

     Existují další hodnoty, které jsou získávány z větrolamů včetně jejich sklízení pro použití jako palivové dříví a poskytování útočišť pro opylovače, kteří působí jako přírodní podpůrný systém pro pomoc v opylování ovocných a zeleninových plodin.

Top Crop Manager, vol. 38, 2012, č. 5, s. 12

http://www.nzpk.cz/objednavka-reprograficke-sluzby/

 

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative  Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením  původní  citace a s uvedením zdroje ÚZEI, 
Agronavigator.cz.

 

 


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.