Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Ostatní plodiny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEMinistři zemědělství EU jednají o mladých zemědělcích i o tabákové směrnici
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 126360 ; Vydáno : 14.5. 2013 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva MZe ze dne 13. 5. 2013.
fiogf49gjkf0d
Tématem květnového zasedání ministrů zemědělství a rybářství EU je kromě rybolovné problematiky tradičně projednávání reformních návrhů k budoucí podobě Společné zemědělské politiky s cílem dosáhnout dalšího pokroku ve vyjednávání dohody mezi institucemi. Diskutována je rovněž problematika revize tabákové směrnice.

Květnová diskuse ministrů zemědělství k tématu budoucí podoby Společné zemědělské politiky je zaměřena na možnost dosáhnout kompromisu v otázce vymezení aktivního farmáře a nastavení schémat pro mladé a malé zemědělce.

Ministři zemědělství k uvedeným oblastem vyslechli pokrok dosažený předsednictvím ve vyjednávání s Evropským parlamentem a Evropskou komisí a opětovně akcentovali své postoje s tím, že v řadě případů již naznačili flexibilní postoj a ochotu k hledání kompromisu.

Ministři se v převážné míře shodli na nezbytnosti vymezení aktivního farmáře, nicméně za předpokladu zajištění dostatečného prostoru pro flexibilitu na národních úrovních s ohledem na rozdílné podmínky v jednotlivých členských státech.

Rozdílné názory a požadavky na flexibilní přístup pak zaznívaly ohledně dobrovolné či povinné povahy schématu pro malé a mladé zemědělce, kde však řada členských států připustila flexibilitu v otázce nastavení těchto podpor.

„Je dobře, že Evropská unie chce zavést systém podpor, který by k zemědělství přivedl více mladých lidí. Domníváme se ale, že opatření je nutné uzpůsobit národním specifikům, a proto by se měly členské státy samy dobrovolně rozhodnout, jakou konkrétní podobu bude mít. Dobrovolné nastavení preferujeme rovněž v případě schématu pro malé zemědělce,“ řekla náměstkyně ministra zemědělství úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.

Ministři se dále zabývají legislativními návrhy k nastavení Společné rybářské politiky.

Na pořad jednání zemědělské Rady byla na žádost Řecka zařazena také otázka revize tabákové směrnice. Řecko, za podpory řady delegací, vyjádřilo obavy z ekonomických  a sociálních dopadů nově diskutované legislativy v této oblasti.

„Jsme si plně vědomi nezbytnosti přijetí takových opatření, která primárně povedou k efektivní ochraně lidského zdraví. Současně sdílíme obavy z možných ekonomických dopadů opatření v návrhu směrnice nejen na pěstitele tabáku, ale na celý sektor produkce tabáku a tabákových výrobků v EU. Navržená regulace na úrovni EU může paradoxně vést ke ztrátě významného počtu pracovních míst v řadě členských států. Jsme přesvědčeni, že princip nadměrné regulace či dokonce zákaz uvádění některých tabákových výrobků na trh EU nesměřuje ani ke zlepšení fungování vnitřního trhu, ani k naplnění cílů probíhající reformy Společné zemědělské politiky,“ uvedla náměstkyně ministra zemědělství úseku pro společnou zemědělskou a rybářskou politiku EU Jaroslava Beneš Špalková.

Ministři zemědělství se v rámci formálního zasedání Rady pro zemědělství a rybářství sejdou opět koncem června, kdy irské předsednictví předpokládá dosažení finální dohody na budoucí podobě Společné zemědělské politiky napříč institucemi.

Jan Žáček
tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_ministri-zemedelstvi-eu-jednaji-o.html

 
 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.