Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Živočišná výroba
Drůbež
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEJe nutné opět připomenout chovatelům: pozor na PCB!
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 128913 ; Vydáno : 12.11. 2013 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva SVS ČR ze dne 11. 11. 2013.
fiogf49gjkf0d
Již v loňském roce, ale i v dubnu letošního roku jsme chovatelům připomínali, že od 1. ledna 2012 platí maximální limit přípustného obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) 40 ng/g tuku.

Již v loňském roce, ale i v dubnu letošního roku jsme chovatelům připomínali, že od 1. ledna 2012 platí maximální limit přípustného obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) - 40 nanogramů na gram tuku pro maso prasat, skotu a ovcí, drůbeže, ale i pro mléko a mléčné výrobky a vejce, a to podle nařízení Komise (EU) č. 1259/2011. Jde o snížení z původně národního maximálního limitu 200 nanogramů na gram tuku. V důsledku této změny může být v ojedinělých případech překročen limit kontaminace PCB v tkáních zvířat a v jejich produktech, především při chovu v provozech, kde nebyly odstraněny staré nátěry používané před rokem 1986 na vnitřní kovové konstrukce stájí, dále určité stavební hmoty s obsahem PCB, se kterými zvířata přicházejí do přímého styku. V loňském roce orgány veterinární správy odhalily celkem tři farmy, letos je to již čtvrtý případ (čtvrtá farma), kde obsah PCB v mase hospodářských zvířat byl nad hranicí maximálního limitu. Je tedy na místě opět toto riziko připomenout!

Co to znamená pro chovatele? Že takové maso, popřípadě produkty z něj nesmějí být použity k výživě lidí a musejí se tzv. neškodně odstranit. Škody v závislosti na počtu takto kontaminovaných zvířat mohou jít do milionů.

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat, jsou schopny se kumulovat v tukové tkáni a dlouhodobě setrvávat v prostředí. Problémy s nimi se týkaly zvláště velkokapacitních kravínů s kovovými konstrukcemi, silážních jam, senážních věží a jiných konstrukcí, které byly natírány barvami s obsahem PCB, ale také menších stájí pro skot a prasata.

Jak se ukazuje, dosud existují zemědělské stavby ošetřené materiály s obsahem PCB, přestože byly zakázány už v roce 1986, a proto Státní veterinární správa znovu důrazně upozorňuje chovatele na tuto skutečnost a na případné riziko kontaminace potravin živočišného původu. U staveb před rokem 1986 je důvodné předpokládat, že nátěrové a stavební hmoty obsahují PCB. Překrýt novým nátěrem nestačí, to se ukázalo již vícekrát!

Je tedy nutné chovatelům doporučit, aby si ověřili, zda nebyly použity materiály s obsahem PCB např.: nátěrové hmoty na bázi chlorkaučuku s označením H1000, H2001, H2003, H2006, H2008, barva na značení silnic H2202, barva k nátěru bazénů H2203, epoxyesterová barva S2363, sanitární barva S2993, polystyrénový lak S1815, polyuretanové barvy S2802, S2803, S2850, S2851. Pokud použity byly, je nutno stavby se starými nátěry důkladně asanovat!

Také je možné nechat vzorek podezřelých nátěrů (barvy, omítky) vyšetřit ve Státním veterinárním ústavu v Praze, Jihlavě a Olomouci na obsah PCB (zhruba 2000 Kč za vzorek). Opravdu i poměrně malé množství olízané barvy, izolační hmoty, nebo pozření kontaminovaného krmiva, může způsobit z hlediska platného maximálního limitu PCB jeho překročení, čímž se stává živočišný produkt nepoživatelný. V případě kontaminovaných chovů nelze uvolnit surovinu, nebo potravinu do oběhu, a zvířata musejí být utracena a neškodně odstraněna. Likvidace technických materiálů musí být konzultována s referáty (odbory) životního prostředí příslušných okresních a městských úřadů.

Této problematice se věnují místně příslušné krajské veterinární správy a snaží se vytipovat staré stavby a konzultovat s chovateli případná rizika, která se pro ně mohou ukázat jako i ekonomicky velmi nebezpečná.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS
 

http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2013_je-nutne-opet-pripomenout-chovatelum.html

 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.