Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Obnovitelné zdroje
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEJedna třetina pěstitelských ploch kukuřice pro energetické účely
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 129199 ; Vydáno : 5.12. 2013 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Pěstitelské plochy kukuřice pro výrobu bioplynu v Německu dosahují přibližně 829.000 ha z celkové rozlohy ploch kukuřice 2,49 mil. ha.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – V Německu roste kukuřice pro zpracování v bioplynových stanicích zhruba na ploše 829.000 ha, což odpovídá, stejně jako v roce 2012, přibližně jedné třetině veškerých pěstitelských ploch kukuřice.

To podle informace Německého výboru pro kukuřici (DMK) vyplývá ze studie pro výzkum trhu společnosti Kleffmann Group. Podle této studie pěstovali němečtí zemědělci v roce 2013 kukuřici na celkové ploše 2,49 milionů hektarů. Z toho téměř 47 procent (1,17 milionů hektarů) připadlo na silážní kukuřici používanou ke krmným účelům. Zrnová kukuřice rostla na 20 % (496.000 hektarech) ploch. Po silném vzestupu ploch energetické kukuřice v období 2009 až 2011 byly v následujících letech zaznamenány jen marginální změny.

Velké rozdíly mezi spolkovými zeměmi

Zastoupení 33 procent energetické kukuřice, 47 procent silážní kukuřice a 20 procent zrnové kukuřice zůstalo v Německu zcela identické. V jednotlivých spolkových zemích se však počty značně liší. Např. podíl zrnové kukuřice se v klimaticky příznivém Bádensku-Virtembersku pohyboval okolo 39 procent, v Šlesvicko-Holštýnsku oproti tomu činil přibližně jedno procento. V Sasku se pro pěstování silážní kukuřice využívá 62 procent ploch. V Meklenbursku-Předním Pomořansku připadá 49 procent na výrobu bioplynu, v Porýní-Falcku jen 13 procent.

Největší pěstitelské plochy jsou v Dolním Sasku a Bavorsku

V Dolním Sasku a Bavorsku, které jsou s více než 500.000 hektary kukuřice největšími spolkovými zeměmi, co se týče pěstování kukuřice, se zvýšil podíl této plodiny pěstované pro výrobu bioplynu – v Dolním Sasku ze 40 na 41 procent a v Bavorsku z 24 na 28 procent. V Severním Porýní-Vestfálsku zůstalo 21 procent beze změny, v Šlesvicko-Holštýnsku podíl kukuřice pro výrobu bioplynu mírně poklesl – ze 48 na 47 procent.

http://www.agrarheute.com/ein-drittel-der-maisanbauflaeche-fuer-biogasWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative  Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní  citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.

 


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.