Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Okopaniny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEČasné nálety mšic do porostů brambor
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 131475 ; Vydáno : 23.6. 2014 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 20. 6. 2014.
fiogf49gjkf0d
Mšice v porostech brambor nezpůsobují zpravidla přímé škody sáním, ale jak je dobře známo, jejich nebezpečnost tkví v přenosu virových chorob. V letošním roce je zaznamenán velmi časný a také silný nálet mšic do porostů brambor. Proto je předpoklad vysokého rizika šíření viróz.

Zajištění bezvirózního množitelského materiálu vyžaduje, u rostlin vegetativně množených, zvláštní pěstitelská opatření. Mnohá z nich jsou zaměřena na odstraňování zdrojů viróz z porostů a  regulaci vektorů. Přenos virů je popsán asi u 20 druhů mšic, ale za nejefektivnější přenašeče jsou považovány mšice broskvoňová (Myzus persicae) a mšice řešetláková (Aphis nasturtii).

Především u mšice broskvoňové byla letos zaznamenána časná letová aktivita. V sací pasti Lípa u Havlíčkova Brodu byla odchycena již 25. dubna. Jak je patrné z grafu č. 1, navzdory tomu, že se jedná jen o úlovky v řádech kusů, je celá migrační vlna časnější a silnější než je průměr za posledních deset let.

Pro pěstitele sadby se jako ještě nepříznivější jeví stav odchytů mšic v Lambersových miskách umístěných přímo v porostech brambor, rovněž na lokalitě Lípa. Zde jsou zaznamenány zvýšené stavy obou výše zmiňovaných druhů. Z grafu č. 2 je zřejmý nadprůměrný počet letošních záchytů. V grafu č. 3. jsou kumulativním způsobem zaznamenány průběhy letu obou druhů za posledních deset let a červeně zdůrazněna křivka průměrných hodnot. Je z něj dobře viditelná časnost i zvýšená intenzita letu.

Je známo, a zkušenosti pěstitelů sadby to potvrzují, že časné nálety zvyšují riziko i intenzitu přenosu viróz. Rozšíření virových chorob v porostech vede ke zvýšené potřebě důsledné negativní selekce a v neposlední řadě může vést až k zamítnutí množitelských porostů. Je tedy namístě neváhat s nasazením insekticidní clony a předejít tak popsaným rizikům.

Vývoj letové aktivity v sacích pastech i v Lambersových miskách je možné sledovat na webových stránkách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského www.ukzuz.cz v sekci Ochrana proti škodlivým organismům v odkaze Monitorování letu mšic (Aphid Bulletin).

Přílohy


http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_casne-nalety-msic-do-porostu-brambor.html


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.