Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Obiloviny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEPlochy geneticky modifikované kukuřice MON 810 v České republice
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 131995 ; Vydáno : 12.8. 2014 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Informace Ministerstva životního prostředí.
fiogf49gjkf0d

Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo přehled pěstování geneticky modifikované kukuřice MON810 v letošním roce. Údaje pocházejí z databáze evidence využití zemědělské půdy LPIS, kam je musí pěstitelé nahlásit.

Plocha osetá kukuřicí MON810 v letošním roce opět poklesla, a to na 1 754 ha oproti loňským 2 560 ha. Maxima 8 380 ha bylo dosaženo v roce 2008, kdy mnozí zemědělci tuto plodinu patrně chtěli vyzkoušet, o čemž svědčilo množství menších pěstebních ploch. Od roku 2011 vykazuje pěstování MON810 jasně patrný klesající trend, a to i co do počtu pěstitelů – letos GM kukuřici zaselo pouze 18 zemědělců.

Kukuřice MON810 díky genetické modifikaci produkuje Bt toxin, který selektivně zabíjí housenky škůdce zavíječe kukuřičného. Zemědělci jí proto sejí v oblastech s významným výskytem tohoto škůdce: ve středních Čechách, Polabí, v teplých oblastech Moravy, ale i okolo Klatov. Vzhledem ke značným administrativním nárokům a problémům při uplatnění GM kukuřice na trhu je sklizená plodina většinou použita přímo na farmě ke krmení nebo slouží pro výrobu bioplynu.

Kukuřice MON810 je stále jediná GM plodina povolená k pěstování v Evropské unii. Ve větším měřítku se pěstuje pouze ve Španělsku, kde představuje asi čtvrtinu celkové rozlohy kukuřice. Obdobně jako v ČR jsou menší plochy v Portugalsku a Rumunsku. Několik členských států EU, mj. i Francie a Německo, vyhlásilo na svém území zákaz pěstování GM plodin.

 

http://www.biotrin.cz/plochy-geneticky-modifikovane-kukurice-mon-810-v-ceske-republice/

 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.