Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Zelenina a ovocné plodiny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:Nové fytosanitární požadavky pro uvádění rostlin rodu Actinidia na trh
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 132350 ; Vydáno : 9.9. 2014 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 9. 9. 2014.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Novým nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, č.j. UKZUZ 062330/2014 ze dne 18. 8. 2014, které nahrazuje nařízení SRS č.j. SRS 015402/2013 ze dne 19. 3. 2013, se jednoznačně stanovuje povinnost registrace podnikajících právnických nebo fyzických osob, které uvádějí na trh rostliny rodu Actinidia...

Novým nařízením ÚKZÚZ o mimořádných rostlinolékařských opatřeních k ochraně proti zavlékání a rozšiřování bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, č.j. UKZUZ 062330/2014 ze dne 18. 8. 2014, které nahrazuje nařízení SRS č.j. SRS 015402/2013 ze dne 19. 3. 2013, se jednoznačně stanovuje povinnost registrace podnikajících právnických nebo fyzických osob, které uvádějí na trh rostliny rodu Actinidia, určené k pěstování, a to v souladu s ustanoveními § 12 zákona č. 326/2004Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Registrované osoby musí plnit povinnosti stanovené v § 13 uvedeného zákona a rostliny rodu Actinidia, určené k pěstování, podléhají soustavné rostlinolékařské kontrole podle § 15 uvedeného zákona.

Rostliny rodu Actinidia, určené k pěstování, mohou být přemísťovány v ČR a v EU, jen pokud je k nim přiložen rostlinolékařský pas. Povinnost připojení rostlinolékařského pasu k těmto rostlinám se však nevztahuje na jejich prodej na území ČR konečným spotřebitelům pro užití k nevýrobním a k neobchodním účelům.

Bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae, původce bakteriální rakoviny rostlin rodu Actinidia, je nebezpečným do Evropy zavlečeným patogenem, který se stal jedním z nejzávažnějších omezujících faktorů pro pěstování těchto rostlin, které patří v některých zemích EU mezi hospodářsky významné plodiny. Proto bylo přistoupeno k regulaci tohoto patogenu, s níž souvisejí i výše uvedená fytosanitární opatření.

V případě jakýchkoliv dotazů k fytosanitárním požadavkům pro uvádění rostlin rodu Actinidia na trh se obraťte na ÚKZÚZ, Odbor ochrany proti škodlivým organismům, e-mail: karantena@ukzuz.cz.


http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_nove-fytosanitarni-pozadavky-pro-uvadeni.html

 
 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.