Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Živočišná výroba
Prasata
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEChov prasat 2014 - Tři Věžičky
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 132944 ; Vydáno : 5.11. 2014 ; Autor : Ing. Aneta Nosková ; Zdroj : KIS Vysočina

Pozvánka na konferenci pro chovatele prasat s mezinárodní účastí

fiogf49gjkf0d
Svaz chovatelů prasat
v Čechách a na Moravě 

pořádá

konferenci pro chovatele prasat
s mezinárodní účastí

Chov prasat 2015
Welfare, zdravotní stav a ekonomika chovu prasat


konanou 12. listopadu 2014
v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy
Program:
900-1000 Registrace účastníků
1000-1015 Zahájení konference
1015-1115 Současnost a budoucnost obchodu s vepřovým masem (Dr. V. Bauer , LWK Niedersachsen, Německo)
1115-1145 Maso je maso (Bc. J. Hanuš, Kostelecké uzeniny)
1145-1215 Nové virové hrozby v chovu prasat (MVDr. M. Faldyna, VÚVeL; RNDr. J. Prodělalová, VÚVeL; MVDr. Z. Semerád, SVS)
1215-1315 Oběd
1315-1345 Problematika užívání antimikrobik v chovech prasat - současné problémy a perspektiva (Prof. MVDr. A. Hera, ÚSKVBL)
1345-1445 Můžeme dosáhnout lepší užitkovosti s použitím méně antibiotik? (Dr. M. Agerley, Svinevet, Dánsko)
1445-1500 Vakcinace - efektivní pomoc pro zlepšení užitkovosti(MVDr. T. Jirásek, MEVET)
1500– 1520 Dotace na welfare(Ing. J. Stibal)
1530 Zakončení konference


Vystoupení zahraničních účastníků konference bude simultánně tlumočeno.
Organizační pokyny
1.Účastnický poplatek činí 100 Kč za osobu 

Poplatek zašlete na náš účet u Československé obchodní banky – hlavní pobočka v Praze 1, Na Poříčí 24, číslo účtu: 581320183/0300, konstantní symbol: 0308 , variabilní symbol: 1211nejpozději do 7.11.2014. 
2. Registrace je z technických důvodů nutná ! Počet účastníků je omezen na 175.
3. Závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 7.11.2014 na adresu:
Svaz chovatelů prasat v Čechách a na Moravě 
Bavorská 856/14
155 00 Praha 5. 

Přihlášky je možno zasílat také elektronicky na adresu: blazkova@schpcm.cz. On-line verzi přihlášky naleznete na stránkách svazu.
4. Při neúčasti na semináři se účastnický poplatek nevrací.
5. Faktura na zaplacený poplatek bude vydávána při prezenci.
6.Případné dotazy na tel.: 607 667 331 e-mail: stibal@schpcm.cz (SCHP) nebo 266 712 861Odborný garant: Ing. Jan Stibal (SCHP)


Organizační spolupráce: Magdalena Blažková, RNDr. Věra Jelínková, CSc;

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.