Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Živočišná výroba
Skot
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEOzdravování od IBR stále pokračuje
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 132946 ; Vydáno : 6.11. 2014 ; Autor : Ing. Aneta Nosková ; Zdroj : KIS Vysočina
Zdroj: cschms.cz
fiogf49gjkf0d
Ozdravování od IBR v České republice dospělo do závěrečné fáze. K 30.6.2014 činil podíl úředně prostých hospodářství IBR 78 %, což znamená, k dokončení ozdravování zbývá ještě 22% hospodářství, která musí být převedena do skupiny prostých. Ke konci června zbývalo v ČR ještě 131 hospodářství s infikovaným skotem, jejichž ozdravení je klíčové pro dokončení NOP. V chovech KBTPM je pak největším problémem nevyřazování starších infikovaných krav, u kterých jejich eliminace ze stáda zpravidla nezpůsobí chovateli ekonomickou ani chovatelskou újmu. 

Poslední infikovaná zvířata se nacházejí především v základních stádech (u krav) v hospodářstvích s vyšším počtem skotu. Na uvedených 131 hospodářství jsou napojena další, především teletníky, odchovny mladého skotu, případně samostatné výkrmny, v nichž infikovaná zvířata již nejsou. Kromě toho je v ČR velmi rozšířený výkrm v drobném. Hodně chovatelů vykrmuje 1-3 kusy skotu. Tato skupina tvoří podstatnou část z výše uvedených 22% chovatelů, kterým nebyl dosud udělen status prostého hospodářství. 

Z výsledků vyplývá, že mnozí chovatelé pokračují v ozdravování i přes to, že chovají jeden kus, případně několik kusů infikovaného skotu. Zbývajícími infikovanými zvířaty jsou vesměs staré krávy (zejména ve stádech KBTPM). Kvůli jednomu či několika infikovaným zvířatům musí chovatel povinně vakcinovat zhruba 80 % stáda (všechna zvířata starší 6 měsíců). Zejména v kapacitních stádech se jedná o plýtvání finančními prostředky.

Hlavní skupinou, která nadále zůstává v ozdravování jsou hospodářství, v nichž v důsledku déletrvající cirkulace viru ve stádě se zvýšil počet infikovaných zvířat a hospodářství, kde nebyla ozdravování věnována náležitá pozornost, nebo došlo k závažným chybám. Dosud ozdravují také hospodářství, která v průběhu NOP od IBR přišla o status IBR prostého a hospodářství převážně masného skotu, kde v důsledku nadprůměrné dlouhověkostí krav nebyla dosud všechna infikovaná zvířata ze stáda eliminována. Status IBR prostého hospodářství nezískali ještě všichni drobnochovatelé skotu. 

Zásadní pro dokončení ozdravování v ČR, je skupina hospodářství, v nichž jsou ještě infikovaná zvířata. Jedná se vesměs o hospodářství s vyšším počtem chovaného skotu. U této skupiny je nezbytné zajistit, aby se nadále nešířila infekce a nezvyšoval se počet infikovaných jedinců. Někdy je situace komplikována nedostatečnou protilátkovou odezvou po pravidelné vakcinaci. Početná je stále skupina, chovající jednu nebo několik posledních infikovaných krav. Tyto krávy je třeba nadále nezapouštět, vyřadit a ukončit ozdravování závěrečnými vyšetřeními. 

Důležité je udržet hospodářství, která získala status úředně prostého v tomto příznivém stavu. To znamená, zabránit zavlečení původce IBR do stáda. Každý chovatel, který dokončí ozdravování, je od KVS písemně poučen, jak se chránit před infekcí. Chovatelům je nezbytné zásady biologické bezpečnosti, trvale připomínat. Tyto informace je potřebné, aby také šířily mezi chovatele i chovatelské svazy. Dokud v ČR nebude dokončeno ozdravování, stále existuje riziko zavlečení nákazy do prostého stáda. Riziko existuje také při obchodu (dovozu) ze zahraničí. Chovatel IBR prostého stáda by měl z hlediska nákazové situace veškeré nákupy skotu konzultovat s inspektorem krajské veterinární správy. Nesmí docházet k tomu, že vidina cenově výhodného nákupu chovatele ovlivní natolik, že nedomýšlí důsledky a zavleče si do stáda infekci.

Je potřebné postupně ukončovat ozdravování na regionální úrovni okresů nebo krajů. Není nutné mít obavy z přísnějších podmínek pro přemisťování skotu v rámci kraje. Pro přemisťování platí zásady článku 15 (byly aktualizovány) NOP od IBR, které jsou nastaveny tak, aby chránily chovatele, který má IBR prosté stádo. Při dodržení nákazových hledisek, přemisťování neomezují.

Chovatelům, kteří pokračují v ozdravování, stouply od 1. ledna 2014 vzhledem k ukončení dotací, náklady. Je nezbytné s nimi trvale spolupracovat a ozdravování co nejdříve dokončit. Dvojí nákazová situace ve státě i regionech je nevýhodná. Těm lepším přináší stále nákazová rizika a nákazově horším omezení při přemisťování skotu v rámci ČR i při obchodu do zahraničí. Nejeden český chovatel se setkal s překážkami při obchodu skotu do země prosté nákazy. Dokud u nás budou stáda s nákazou, jsme pro země, které již ozdravily nákazovým rizikem.

Sestaveno dle materiálů SVS ČR

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.