Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Živočišná výroba
Skot
Malí přežvýkavci
Prasata
Drůbež
Ostatní zvířata
Výživa
Krmivářství
Genetika
Veterinární medicína
Welfare
Biotechnologie
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACE"Zabijačka" nebo "zabíjačka"?
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133615 ; Vydáno : 27.1. 2015 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva SVS ze dne 27. 1. 2015.
fiogf49gjkf0d
Velká většina více či méně důležitých témat často rozděluje společnost na dva tábory. Obdobně lze říci, že existují lidé, kteří mají tradiční pochoutky buď ve velké oblibě, nebo jim „to“ naopak nic neříká. Tak či tak, masné výrobky v podobě jelítek, jaternic, tlačenky apod. si každý neodmyslitelně spojí s tzv. „domácími zabíjačkami“, které se zejm. v zimních měsících konají na mnoha místech naší republiky. Z veterinárního pohledu není vůbec důležité, zda se píší s dlouhým nebo krátkým „i“ – většinou z kontextu poznáme, že se hovoří o porážce prasete. Důležité je však říci, že „domácí zabíjačka prasete“ patří do velké skupiny domácích porážek – ano, „doma“ se totiž smí porážet i jiná zvířata. Co všechno je tedy zákonem povoleno, resp. zakázáno?

Domácí porážku prasat je možné provádět odjakživa a není potřeba žádat veterinární správu o povolení, ani předem oznamovat její provedení. Domácí porážka se jmenuje domácí, protože probíhá doma, „na dvoře“, a produkty z ní pocházející jsou určeny pro požití ve vlastní domácnosti - ať už se konzumace účastní rodina, přátelé, nebo sousedé. Veterinární správa provádí vyšetření masa pouze v případě, kdy tak stanoví na základě aktuální nákazové situace.

Od 1. ledna 2012 je v hospodářství chovatele rovněž povolena domácí porážka skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu. Chovatel však musí písemně požádat místně příslušnou krajskou veterinární správu o povolení domácí porážky uvedených druhů zvířat. Ostatní jatečná zvířata, jako je skot starší 24 měsíců, koně, osli a jejich kříženci, v domácnosti porážet nelze.

Stejně tak je v rozporu se zákonem pořádání veřejných porážek, a to již cca 50 let. S ohledem na zvíře, které má být poraženo šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, by nemělo jít o žádné „divadlo“.  Do oběhu (ať už zadarmo, nebo za peníze) lze uvádět výrobky pouze ze schválených zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem. Vepřové hody pro veřejnost je tedy možné uspořádat, ale pouze následujícím způsobem: prase se nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), kde je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno.  Zabíjačkové pochoutky je poté možno podávat lidem v rámci „veřejného stravování“, pro které platí další, zejm. hygienická pravidla.

Smyslem celého kontrolního procesu je snížit v co největší možné míře riziko přenosu nákazy související s neodborným či nehygienickým zacházením a ochránit tak veřejnost před onemocněními, jako např. salmonela apod.


Mgr. Petr Pejchal
Tiskový mluvčí SVS

·          

http://eagri.cz/public/web/svs/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_zabijacka-nebo-zabijacka.html

 
 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.