Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Živočišná výroba
Krmivářství
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACETZ - Odborný seminář "Krmiva - kontrola a hodnocení"
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133807 ; Vydáno : 13.2. 2015 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 13. 2. 2015.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Ve čtvrtek 29. 1. 2015 uspořádal Odbor živočišných komodit MZe ve spolupráci s ÚKZÚZ odborný seminář „Krmiva – kontrola a hodnocení“. Seminář se setkal s velkým zájmem odborné veřejnosti. Zúčastnilo se ho celkem 130 zástupců krmivářské praxe, státní správy i univerzit.

Úvodní slovo přednesl zástupce MZe Ing. Juraj Saksún. Zdůraznil význam systému úřední kontroly krmiv a důležitost seznamování veřejnosti s výsledky těchto kontrol, které provádí ÚKZÚZ.

Celou akci moderoval ředitel Sekce zemědělských vstupů ÚKZÚZ Ing. Miroslav Florián, Ph.D. Po každém příspěvku proběhla diskuse na odpřednášené téma.

Výsledky analýz krmiv za rok 2014 odprezentoval Ing. Martin Prudil, Ph.D. Bylo zkonstatováno, že se celkově počet zjištěných nevyhovujících vzorků výrazně neliší od předešlých let a bylo doporučeno věnovat zvýšenou pozornost výrobě minerálních krmiv a premixů. Příloha č. 1

Ing. Michal Beránek, vedoucí Oddělení krmiv ÚKZÚZ, přednášel o procesu registrace krmivářských provozů. Nejdříve účastníky semináře obeznámil s legislativními požadavky a dále vysvětlil způsob schvalování provozů, registrace provozů, vývoj ve schvalování provozů od r. 2007. Uvedl, že Oddělení krmiv ÚKZÚZ ročně provede 600 – 800 nových registrací, 400 – 600 změn v registraci a asi 500 zrušení registrací. Příloha č. 2

Ředitel odboru kontroly zemědělských vstupů ÚKZÚZ Ing. Josef Svoboda, Ph.D. seznámil přítomné s plánováním kontrol krmiv na rok 2015. Zdůraznil, že systém hodnocení rizikovosti krmivářských provozů byl nastaven ve spolupráci s MZe a byly do něj zapracovány i některé připomínky ČMSOZZN (Českomoravské sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu). „Našim úkolem do budoucna je zdokonalování systému úřední kontroly krmiv“, uvedl na závěr svého vystoupení Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Příloha č. 3

Ing. Jiří Fiala, Ph.D. se ve své prezentaci zaměřil na požadavky na systém HACCP krmivářských provozů. Seznámil účastníky semináře s krmivářskou legislativou a náležitostmi, které jsou nezbytné pro fungování systému HACCP. Příloha č. 4

V posledním příspěvku vystoupila Ing. Jana Kalinová s prezentací „Zbožíznalecké hodnocení krmných surovin a krmných směsí“. Příloha č. 5

Seminář byl pro zúčastněné přínosem, o čemž svědčí i zájem v jednotlivých diskusních příspěvcích.

Přílohy


Zdroj:  ÚKZÚZ


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.