Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Obiloviny
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACE



Původci mazlavé a zakrslé snětivosti obilnin – 2014
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134009 ; Vydáno : 12.3. 2015 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Výsledky průzkumu ÚKZÚZ prováděného v roce 2014.
fiogf49gjkf0d

Zpráva shrnuje výsledky průzkumu výskytu původců mazlavé snětivosti pšenice (Tilletia caries, T. laevis) a původce zakrslé snětivosti pšenice (Tilletia controversa) v zrnu pšenice ozimé prováděného SRS v roce 2014

Cílem průzkumu výskytu původců snětivostí, prováděného Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ) v roce 2014, bylo zjistit rozsah rozšíření snětivostí v porostech pšenice ozimé s důrazem na pozorovací body (předem stanovené porosty, v nichž ÚKZÚZ průběžně sleduje výskyt škodlivých organismů a poruch). Vzorky zrna pšenice ozimé byly odebírány při sklizni.

Z celkem 252 odebraných vzorků bylo 19 vzorků (7,5 %) pozitivních na výskyt původců snětivostí. Na původce mazlavé snětivosti pšenice Tilletia caries připadal podíl 31,5 % z pozitivních vzorků, na původce zakrslé snětivosti pšenice T. controversa připadal podíl 57,9 %. Na směsné infekci se podílela T. caries + T. controversa 10,6 %. Intenzita výskytu teliospor se neuvádí (stávající metoda určování výskytu snětivostí není pro toto zjišťování vhodná). Úplný přehled výskytu původců snětivostí v odebraných vzorcích uvádí samostatná tabulka „Přehled laboratorně ověřených výskytů původců zakrslé a mazlavé snětivosti pšenice v roce 2014“.

Obecně se onemocnění snětivostmi v roce 2014 pohybovalo na velmi nízké úrovni (7,5 %) v porovnání s rokem 2010, kdy se napadení pohybovalo na úrovni 41,6 %.

Napadení snětivostmi bylo pozorováno i u zrna sklizeného z porostů, které byly založeny z mořeného osiva. Použitá registrovaná mořidla Panoctine 35 LS, Kinto Duo, Orius 6 FS, Lamardor FS 400 a Vitavax 2000 mají účinek proti mazlavé snětivosti, ale ne proti zakrslé snětivosti. Proti této snětivosti byla použita registrovaná mořidla Celest Extra 050 FS a Celest Extra Formula M. Přesto byl v 19 případech, kdy bylo známo použití jednoho z těchto dvou mořidel, zjištěn i výskyt původce zakrslé snětivosti. Přípravky registrované na použití proti snětivosti obilnin lze nalézt v Registru přípravků nebo na Rostlinolékařském portále.

Závěr a doporučení:

Podle průzkumu ÚKZÚZ byl celkový podíl výskytu původců snětivostí z rodu Tilletia v roce 2014 nižší než v roce 2013 – 7,5 % oproti 14,5 %.

Dle podílů samostatně se vyskytujících původců snětivostí a jejich směsí v infikovaných vzorcích bylo oproti roku 2014 pozorováno:

a) zvýšení samostatných výskytů T. controversa ze 46,9 %; zvýšení samostatného výskytu T. caries z 20,4 % na 36,8 %;

b) snížení směsného výskytu T. caries +T. controversa + T. laevis z 10,3 % na 0 %; snížení směsného výskytu T. caries +T. controversa z 16,3 % na 10,6 %.

V letech 2013 i 2014 byly v celé řadě případů zjištěny snětivosti i u zrna z porostů, jejichž osivo bylo mořeno, včetně výskytů zakrslé snětivosti pšenice v porostech založených z osiva mořeného přípravkem registrovaným proti této snětivosti. Napadení snětivostmi v případě mořeného osiva mohlo být způsobeno například nekvalitním namořením, nevhodností použitého mořidla, nižší odolností některých odrůd vůči jednotlivým původcům snětivostí, příp. průběhem počasí a klimatickými podmínkami ovlivňujícími rychlost růstu pšenice a klíčení teliospor v počátečních stadiích vývoje pšenice.

K omezení šíření a k zabránění škodlivosti snětivostí se doporučuje dodržování preventivních opatření (používání uznaného certifikovaného osiva, výběr méně náchylných odrůd, časnější výsev, setí do doporučené hloubky, zajištění čistoty sklizňové techniky, u množitelských porostů dodržování izolační vzdálenosti od ostatních porostů pšenice, nezařazování pšenice po pšenici). Dalším důležitým opatřením je kvalitní moření osiva vhodnými (účinnými) mořidly, což je velmi nezbytné zvláště při výskytu teliospor původce zakrslé snětivosti pšenice Tilletia controversa na daném pozemku.

 
Přílohy
 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/informace-o-vyskytu-so-a-poruch/vysledky-pruzkumu-snetivosti-psenice/puvodci-mazlave-a-zakrsle-snetivosti-4.html

 
 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.