Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Archiv
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – prosinec 2009
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 97259 ; Vydáno : 31.12. 2009 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Výběr názvů předpisů z Úředního věstníku ES.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol číslovaných stejně jako v souhrnu „Seznam potravinářských předpisů ES, část 1 a část 2“.
Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku ES.
http://eur-lex.europa.eu/JOMonth.do?year=2009&month=12

1. HYGIENA, BEZPEČNOST

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ, OBECNÁ PRAVIDLA PRO OBCHODOVÁNÍ S PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU
Rozhodnutí 2009/858/ES, kterým se schvalují některé pozměněné programy eradikace a sledování nákaz zvířat a zoonóz na rok 2009 a kterým se mění rozhodnutí 2008/897/ES, pokud jde o přerozdělení finančního příspěvku Společenství poskytovaného určitým členským státům na programy schválené uvedeným rozhodnutím 2009/560/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 9193)
OJ L 314, 01.12.2009, s.75
Rozhodnutí 2009/869/ES, kterým se mění přílohy XI, XII, XV a XVI směrnice 2003/85/ES, pokud jde o seznam laboratoří oprávněných pracovat s živým virem slintavky a kulhavky a minimální normy bezpečnosti, jež se na tyto laboratoře vztahují (oznámeno pod číslem K(2009) 9094)
OJ L 315, 02.12.2009, s.8
Rozhodnutí 2009/870/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem K(2009) 9199)
OJ L 315, 02.12.2009, s.11
Rozhodnutí 2009/873/ES, kterým se mění rozhodnutí 2006/168/ES, pokud jde o tvorbu seznamů týmů pro odběr embryí a týmů pro produkci embryí schválených pro dovoz embryí skotu do Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 9320)
OJ L 315, 02.12.2009, s.22
Rozhodnutí 2009/883/ES kterým se schvalují roční a víceleté programy a finanční příspěvek Společenství na eradikaci, tlumení a sledování některých nákaz zvířat a zoonóz předložené členskými státy pro rok 2010 a následující roky (oznámeno pod číslem K(2009) 9131)
OJ L 317, 03.12.2009, s.36
Rozhodnutí 2009/893/ES o dovozu spermatu prasat do Společenství, pokud jde o seznamy třetích zemí a inseminačních stanic a o požadavky na veterinární osvědčení (oznámeno pod číslem K(2009) 9354)
OJ L 320, 05.12.2009, s.12
Směrnice 2009/157/ES o čistokrevném plemenném skotu
OJ L 323, 10.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/952/EU, kterým se mění rozhodnutí 2008/855/ES o veterinárních opatřeních pro tlumení klasického moru prasat v některých členských státech (oznámeno pod číslem K(2009) 9909)
OJ L 328, 15.12.2009, s.76
Rozhodnutí 105/2009/ES ze dne 22 října 2009, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 334, 17.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/975/ES, kterým se mění rozhodnutí 2009/177/ES, pokud jde o programy eradikace a status některých členských států, oblastí a jednotek prostých nákazy pro některé nákazy vodních živočichů (oznámeno pod číslem K(2009) 9888)
OJ L 336, 18.12.2009, s.31
Rozhodnutí 2009/976/ES, kterým se mění příloha D směrnice 64/432/EHS, pokud jde o diagnostické testy na enzootickou leukózu skotu (oznámeno pod číslem K(2009) 9951)
OJ L 336, 18.12.2009, s.36

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Směrnice 2009/152/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o datum konce platnosti zařazení účinné látky karbendazim do přílohy I
OJ L 314, 01.12.2009, s.66
Směrnice 2009/153/ES, kterou se mění příloha I směrnice 91/414/EHS, pokud jde o obecný název a čistotu účinné látky hydrolyzované bílkoviny
OJ L 314, 01.12.2009, s.67
Směrnice 2009/154/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky cyflufenamidu
OJ L 314, 01.12.2009, s.69
Směrnice 2009/155/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS, pokud jde o úroveň čistoty požadovanou pro účinnou látku metazachlor
OJ L 314, 01.12.2009, s.72
Rozhodnutí 2009/859/ES o nezařazení difenylaminu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9262)
OJ L 314, 01.12.2009, s.79
Rozhodnutí 2009/860/ES o nezařazení triazoxidu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9271)
OJ L 314, 01.12.2009, s.81
Rozhodnutí 2009/865/ES, kterým se členským státům umožňuje prodloužit dočasná povolení udělená pro nové účinné látky metaflumizon a gama-cyhalothrin (oznámeno pod číslem K(2009) 9366)
OJ L 314, 01.12.2009, s.100
Rozhodnutí 2009/887/ES o nezařazení bifentrinu do přílohy I směrnice 91/414/EHS a o odnětí povolení pro přípravky na ochranu rostlin obsahující tuto látku (oznámeno pod číslem K(2009) 9196)
OJ L 318, 04.12.2009, s.41
Nařízení 1185/2009/ES o statistice pesticidů
OJ L 324, 10.12.2009, s.1
Směrnice 2009/160/ES, kterou se mění směrnice 91/414/EHS za účelem zařazení účinné látky 2-fenylfenolu
OJ L 338, 19.12.2009, s.83
Rozhodnutí 2009/966/ES, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení 689/2008/ES a mění rozhodnutí 2000/657/ES, 2001/852/ES, 2003/508/ES, 2004/382/ES a 2005/416/ES
OJ L 341, 22.12.2009, s.14


4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, MONITORING
Rozhodnutí 2009/862/ES, kterým se mění rozhodnutí 2008/866/ES, pokud jde o dobu jeho použití (oznámeno pod číslem K(2009) 9326) OJ L 314, 01.12.2009, s.90
Směrnice 2009/143/ES, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění k plnění úkolů laboratorního testování
OJ L 318, 04.12.2009, s.23

5. PŘÍDATNÉ A POMOCNÉ LÁTKY A AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA
Nařízení 1269/2009/ES, kterým se mění nařízení 243/2007/ES, pokud jde o minimální obsah doplňkové látky přidané do krmiv pro výkrm prasat
OJ L 339, 22.12.2009, s.27
Nařízení 1270/2009/ES o trvalém povolení určitých doplňkových látek v krmivech
OJ L 339, 22.12.2009, s.28

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ
Nařízení 1167/2009/ES o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí
OJ L 314, 01.12.2009, s.27
Nařízení 1168/2009/ES o zamítnutí schválení zdravotního tvrzení při označování potravin jiného než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí
OJ L 314, 01.12.2009, s.32
Nařízení 1169/2009/ES, kterým se mění nařízení 353/2008/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení 1924/2006/ES
OJ L 314, 01.12.2009, s.34
Rozhodnutí 2009/980/ES, kterým se povoluje zdravotní tvrzení o účinku ve vodě rozpustného rajčatového koncentrátu na agregaci krevních destiček a poskytuje ochrana údajů, jež jsou předmětem průmyslového vlastnictví, podle nařízení 1924/2006/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 10113)
OJ L 336, 18.12.2009, s.55

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY
Nařízení 1170/2009/ES, kterým se mění směrnice 2002/46/ES a nařízení 1925/2006/ES, pokud jde o seznamy vitaminů a minerálních látek a jejich forem, které lze přidávat do potravin, včetně doplňků stravy
OJ L 314, 01.12.2009, s.36
Směrnice 2009/163/ES, kterou se mění směrnice 94/35/ES o náhradních sladidlech pro použití v potravinách, pokud jde o neotam
OJ L 344, 23.12.2009, s.37

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A „NOVEL FOODS“
Rozhodnutí 2009/866/ES o povolení uvedení produktů, které obsahují geneticky modifikovanou kukuřici MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), sestávají z ní nebo jsou z ní vyrobeny, na trh podle nařízení 1829/2003/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 9399)
OJ L 314, 01.12.2009, s.102

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY
Nařízení 1161/2009/ES, kterým se mění příloha II nařízení 853/2004/ES, pokud jde o informace o potravinovém řetězci, které musí být poskytnuty provozovatelům potravinářských podniků provozujícím jatky
OJ L 314, 01.12.2009, s.8
Nařízení 1162/2009/ES, kterým se stanoví přechodná opatření pro provádění nařízení 853/2004/ES, 854/2004/ES a 882/2004/ES
OJ L 314, 01.12.2009, s.10 
Nařízení 1216/2009/ES o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů
OJ L 328, 15.12.2009, s.10
Rozhodnutí 2009/984/ES o stanovení platby nebo navrácení konečného zůstatku při uzavření programu v oblasti přechodných programů pro rozvoj venkova financovaných Evropským zemědělským orientačním a záručním fondem (EZOZF) ze strany České republiky, Maďarska a Slovinska (oznámeno pod číslem K(2009) 10032)
OJ L 338, 19.12.2009, s.95
Nařízení 1225/2009/ES o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
OJ L 343, 22.12.2009, s.51
Nařízení 1272/2009/ES, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o nákup a prodej zemědělských produktů v rámci veřejné intervence
OJ L 349, 29.12.2009, s.1
Nařízení 1298/2009/ES, kterým se pro rok 2010 zveřejňuje nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady zavedená nařízením 3846/87/ES
OJ L 353, 31.12.2009, s.9

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Rozhodnutí 2009/864/ES, kterým se mění rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o dovoz sušeného masa „biltong“ z některých částí Jižní Afriky a Uruguaye (oznámeno pod číslem K(2009) 9362)
OJ L 314, 01.12.2009, s.97
Nařízení 1219/2009/ES, kterým se pro rok 2010 stanoví prováděcí pravidla pro dovozní celní kvóty produktů kategorie „baby beef“ pocházejících z Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, Srbska, Kosova a Černé Hory
OJ L 328, 15.12.2009, s.52
Nařízení 1234/2009/ES, kterým se pro rok 2010 otevírají celní kvóty Společenství pro ovce, kozy, skopové a kozí maso
OJ L 330, 16.12.2009, s.73

18. DRŮBEŽÍ MASO  A VEJCE
Směrnice 2009/158/ES o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí
OJ L 343, 22.12.2009, s.74

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Nařízení 1196/2009/ES, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníka v oblasti NAFO, divizi 3M, plavidly plujícími pod vlajkou všech členských států
OJ L 321, 08.12.2009, s.49
Nařízení 1212/2009/ES, kterým se pro rybářský hospodářský rok 2010 stanoví orientační ceny a produkční ceny Společenství některých produktů rybolovu podle nařízení 104/2000/ES
OJ L 327, 12.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/951/EU kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2006/766/ES, kterým se stanoví seznamy třetích zemí a území, ze kterých je povolen dovoz mlžů, ostnokožců, pláštěnců, mořských plžů a produktů rybolovu (oznámeno pod číslem K(2009) 9870)
OJ L 328, 15.12.2009, s.70
Nařízení 1226/2009/ES ze dne 20. listopadu 2009, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři
OJ L 330, 16.12.2009, s.1
Rozhodnutí 2009/988/ES, kterým se Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu určuje jako subjekt odpovědný za provádění některých úkolů podle nařízení 1005/2008/ES (oznámeno pod číslem K(2009) 10155)
OJ L 338, 19.12.2009, s.104
Nařízení 1268/2009/ES, kterým se subdivize ICES 27 a 28.2 vyjímají na rok 2010 z některých omezení intenzity rybolovu a povinností týkajících se vedení záznamů podle nařízení 1098/2007/ES, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a lov těchto populací
OJ L 339, 22.12.2009, s.26
Nařízení 1224/2009/ES o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení 847/96/ES, 2371/2002/ES, 811/2004/ES, 768/2005/ES, 2115/2005/ES, 2166/2005/ES, 388/2006/ES, 509/2007/ES, 676/2007/ES, 1098/2007/ES, 1300/2008/ES a 1342/2008/ES a o zrušení nařízení 2847/93/ES, 1627/94/ES a 1966/2006/ES
OJ L 343, 22.12.2009, s.1
Nařízení 1279/2009/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví výše překlenovací podpory a paušální podpory
OJ L 344, 23.12.2009, s.23
Nařízení 1280/2009/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví referenční ceny pro některé produkty rybolovu
OJ L 344, 23.12.2009, s.25
Nařízení 1281/2009/ES, kterým se na rybářský hospodářský rok 2010 stanoví prodejní ceny Společenství pro produkty rybolovu uvedené v příloze II nařízení 104/2000/ES
OJ L 344, 23.12.2009, s.29
Nařízení 1282/2009/ES, kterým se mění nařízení 409/2009/ES, kterým se stanoví vyrovnávací koeficienty Společenství a kódy úpravy používané k přepočítání zpracované hmotnosti na živou hmotnost
OJ L 344, 23.12.2009, s.31
Nařízení 1287/2009/ES, kterým se pro rok 2010 stanoví rybolovná práva a související podmínky pro některé populace ryb v Černém moři
OJ L 347, 24.12.2009, s.1


20. MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY
Nařízení 1187/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení 1234/2007/ES, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
OJ L 318, 04.12.2009, s.1
Nařízení 1233/2009/ES, kterým se stanoví zvláštní opatření na podporu trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 330, 16.12.2009, s.70

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1166/2009/ES, kterým se mění a opravuje nařízení 606/2009/ES, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení 479/2008/ES, pokud jde o druhy výrobků z révy vinné, enologické postupy a omezení, která se na ně použijí
OJ L 314, 01.12.2009, s.27
Nařízení 1256/2009/ES, kterým se mění nařízení 1580/2007/ES, pokud jde o spouštěcí hodnoty pro dodatečná cla na hrušky, citrony, jablka a cukety
OJ L 338, 19.12.2009, s.20
Rozhodnutí 2009/986/ES, kterým se zřizuje skupina odborníků pro technické poradenství v souvislosti s projektem „Ovoce do škol“
OJ L 338, 19.12.2009, s.99

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Nařízení 1173/2009/ES o určení intervenčních center pro pšenici tvrdou a rýži
OJ L 314, 01.12.2009, s.48
Nařízení 1240/2009/ES, kterým se mění nařízení 428/2008/ES, kterým se stanoví intervenční centra pro obiloviny
OJ L 332, 17.12.2009, s.52
Nařízení 1274/2009/ES o otevření a správě dovozních kvót na rýži pocházející ze zámořských zemí a území (ZZÚ)
OJ L 344, 23.12.2009, s.3
Nařízení 1292/2009/ES, kterým se stanoví odchylka od nařízení 675/2009/ES, 676/2009/ES a 677/2009/ES o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu čiroku pocházejícího ze třetích zemí do Španělska, o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Španělska a o zahájení nabídkového řízení na snížení dovozního cla při dovozu kukuřice pocházející ze třetích zemí do Portugalska, pokud jde o konečný datum nabídkového řízení
OJ L 347, 24.12.2009, s.22

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY
Nařízení 1204/2009/ES, kterým se mění nařízení 968/2006/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 320/2006/ES, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství
OJ L 323, 10.12.2009, s.64

25. KÁVOVÉ A KÁVOVINOVÉ EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

29. KOSMETIKA

Směrnice 2009/159/ES, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 336, 18.12.2009, s.29
Nařízení 1223/2009/ES o kosmetických přípravcích
OJ L 342, 22.12.2009, s.59
Směrnice 2009/164/EU, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění přílohy II a III směrnice 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků
OJ L 344, 23.12.2009, s.41

30. TABÁKOVÉ VÝROBKY


Úřední věstník ES, 1. až 31.12. 2009


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.