Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářské obory
Čokoláda, cukrovinky, snacky
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:Syntetická barviva ve zmrzlinách Moravskoslezského kraje
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 122999 ; Vydáno : 22.10. 2012 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
V letech 2007 - 2011 byl sledován obsah syntetických barviv u vzorků zmrzlin vyrobených neprůmyslovou cestou.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

V provozovnách stravovacích služeb Moravskoslezského kraje byl v letech 2007 - 2011 sledován obsah syntetických barviv u vzorků zmrzlin vyrobených neprůmyslovou cestou. Počet nevyhovujících vzorků se pohyboval v rozmezí 0,0 - 10,7 %. Ve čtyřech případech bylo zjištěno překročení limitu pro celkovou sumu barviv, v jednom případě bylo do zmrzliny přidáno nepovolené barvivo.

Laboratorní rozbory se zaměřovaly zejména na barviva u kterých platí určitá omezení pro použití ve zmrzlinách. Jednalo se buď o barviva nepovolená při výrobě zmrzlin, např. E123 Amarant, E127 Erythrosin nebo o barviva se stanoveným nejvyšším přípustným množstvím (NPM) ve zmrzlině, např. E160b Annato, bixin, norbixin s NPM 20 mg/kg. Dále byly sledovány skupiny barviv E110 Žluť SY, E122 Azorubin, E124 Ponceau 4R a E155 Hněď HT, která mohou být do zmrzlin přidávána jednotlivě do NPM 50 mg/kg, přičemž celková suma všech použitých barviv nesmí překročit NPM 150 mg/kg (podle vyhlášky č. 4/2008 Sb.).

Celkem bylo provedeno 74 kontrol zaměřených na obsah syntetických barviv a odebráno 172 vzorků zmrzlin. U 13 vzorků (7,5 %) bylo zjištěno překročení hodnot nejvyššího povoleného množství barviv stanovených vyhláškou.

V současné době je základním předpisem, platným ve státech EU, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách. V ČR dále platí Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpuštědel při výrobě potravin. Dodržování legislativních povinností je kontrolováno v celém potravinovém řetězci, kontrolu v zařízeních společného stravování při výrobě pokrmů provádí orgány ochrany veřejného zdraví.

(Autor: MVDr. Renáta Brablcová, KHS Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě)


Výživa a potraviny, 67, 2012, č. 5, s. 123-125


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.