Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářské obory
Tuky, oleje
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEZpřísnění opatření proti falšování olivového oleje
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 125795 ; Vydáno : 10.4. 2013 ; Autor : Ing. Irena Suková
Nařízení 299/2013/EU mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a o příslušných metodách analýzy.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Prováděcí nařízení 299/2013/EU, kterým se mění nařízení 2568/91/EHS o charakteristikách olivového oleje a olivového oleje z pokrutin a o příslušných metodách analýzy, bylo vydáno na základě zkušeností, že účinnost ochrany spotřebitelů podle nařízení 2568/91/EHS pro olivový olej není dostatečná.


Upřesňují se povinnosti členských států s cílem zajistit, aby olivový olej skutečně odpovídal stanovené normě jakosti.

Členské státy mají Komisi oznamovat nejen vnitrostátní prováděcí opatření, ale i výsledky kontrol shody. Pro účely kontrol shody je nově definován pojem „olivový olej uváděný na trh: celkové množství olivového oleje a olivového oleje z pokrutin příslušného členského státu, které se v uvedeném členském státě spotřebuje nebo které se z uvedeného členského státu vyveze“.

Členské státy mají zajistit, aby kontroly shody byly prováděny selektivně, na základě analýzy rizik a s přiměřenou četností, aby olivový olej uváděný na trh byl v souladu s deklarovanou kategorií. Upřesňují se např. kritéria pro posouzení rizika, požadavky na udělování sankcí a případné zvýšení četnosti kontrol. V příloze XXI je uveden formulář pro „Výsledky kontroly shody prováděné v odvětví olivového oleje“.

Ve fázi od výroby po plnění olivového oleje má být pro každou kategorii oleje vedena evidenci vstupů a výstupů fáze.

 

Metody analýzy

Jsou napraveny některé nesrovnalosti a nedostatky metod analýzy stanovených v příloze IX  („Spektrofotometrická analýza v ultrafialové oblasti spektra může poskytnout informace o jakosti tuku, stavu jeho zachovalosti a změnách způsobených technologickými procesy“).


V souladu s vývojem analytických metod je nahrazena metoda v příloze XVIII účinnější metodou („Stanovení absolutního rozdílu mezi experimentálními hodnotami triacylglycerolů (TAG) s ekvivalentním počtem atomů uhlíku 42, které byly v oleji stanoveny vysoce účinnou kapalinovou chromatografií (ECN42 HPLC ), a teoretickou hodnotou TAG s ekvivalentním počtem atomů uhlíku 42 vypočtenou ze složení mastných kyselin (ECN 42 teoretická )“. Metoda je použitelná pro určení přítomnosti malých množství semenného oleje (bohatého na linoleovou kyselinu) v olivových olejích všech tříd.


Nařízení se použije od 1. ledna 2014.

Úřední věstník EU, L 90, 28.03.2013, s.52

 

 

 

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.