Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Výživa
Způsoby stravování
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEHlavní hygienik se zúčastnil konference k 50. výročí školního stravování
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 131214 ; Vydáno : 27.5. 2014 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 5. 2014.
fiogf49gjkf0d

Ve dnech 20. – 23. května probíhala v Praze konference ke školnímu stravování 2014. Tato konference se koná každoročně a právě letos je našemu systému ve školním stravování 50 let. Tak významného výročí si váží nejvyšší představitelé naší republiky a pořádající instituce si tohoto zájmu velmi váží. Této konference se aktivně účastnil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, který vyjádřil podporu nejen školnímu stravování, ale hlavně zdravému životnímu stylu. „Chceme zakázat ty potraviny a takzvané pochutiny, které na školách nemají co dělat. Navíc podpoříme školní jídelny jako takové, protože slaví padesátiletou tradici a děti díky nim mají možná jediné teplé jídlo za den,“ uvedl ministr školství mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.

Naše pozvání přijal i hlavní hygienik České republiky pan Vladimír Valenta a ředitelka odboru ředitelka odboru strategie a řízení podpory a ochrany veřejného zdraví paní Jarmila Rážová a radní města Prahy. "Přestože systém školního stravování funguje už pět desítek let, měli bychom neustále pracovat na jeho zlepšování. Mezi ty nejdůležitější kroky patří správné stravovací návyky, ke kterým bychom měli motivovat už naše nejmenší školáky. Další podstatnou kapitolou je i problém financování školního stravování, které budeme muset vyřešit," uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a volného času Ludmila Štvánová.

V roce 1964 se dostal do praxe první odborně kvalifikovaný předpis pro školní stravování. Byly stanoveny výživové dávky, které respektovaly potřebné nutriční složky pro dětské strávníky. Postupně se v České republice vytvářela síť krajských inspektorů školního stravování a vznikala výchovně vzdělávací střediska školního stravování. V rámci Evropy byl takto zavedený systém ojedinělý. Systém školního stravování České republiky byl a je i v současné době příkladem pro další země, které podle svých tradic a možností výživu školních dětí podporují. V současné době se o podporu školních jídelen v ČR vedle ministerstev zasazují subjekty jako je Asociace školních jídelen ČR, Společnost pro výživu a další.

Dříve Společnost pro racionální výživu, v pokračování Společnost pro výživu, byla a je významným garantem i propagátorem školního stravování. Především odborníci z pracovišť hygienické služby kontrolovali, sledovali a získávali data, která dokumentovala vliv jednotlivých složek stravy na zdraví. Postupně se tak formovala nová kritéria, která se stala podkladem spotřebních košů. Spotřební koše definovala vyhláška MŠMT č.107/2005 a její novela 463/2011. V rámci technicky dostupných prostředků se tak promítly potřeby energie a jednotlivých živin do potravin, které v odpovídajících množstvích tyto potřebné a zdravotně významné složky výživy obsahují.

Nejen školní jídelny, ale i prostředí školy se dostává do popředí zájmu odborníků, kteří se do edukace mládeže snaží prosadit zdravý životní styl. Společnost pro výživu, ve spolupráci s hygienickou službou Ministerstva zdravotnictví ČR v letošním roce připravila návrh k úpravě i ostatní nabídky stravy ve školských zařízeních, především nápojů a svačin pro školní automaty a bufety. „Sortiment, nabízený ve školních automatech a bufetech, je třeba upravit tak, aby odpovídal zásadám zdravé výživy. Je tedy nutné eliminovat především slazené nápoje, sladkosti a slané pochutiny typu chipsy, brambůrky a podobně,“ uvedl hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Názory jednotlivých zúčastněných ministerstev na danou problematiku se shodují a školní stravování má tedy podporu z nejvyšších míst. Systém školního stravování by nebyl dostatečně funkční bez úsilí a zájmu těch, kteří jej přímo a prakticky provozují. Profesionální kuchařky připravují každý školní den pokrmy pro malé i velké strávníky podle přesných výživových norem. Patří jim zato náš dík. Společnost pro výživu prostřednictvím Zpravodaje pro školní stravování, který je přílohou časopisu Výživa a potraviny, průběžně předává do 4000 školních jídelen odborné informace. Již přes třicet let každoročně pořádá odbornou celorepublikovou konferenci, kde se nejen zaměstnanci školních jídelen dozví informace o významu jednotlivých složek výživy, ale i o moderních trendech ve stravování, ekonomických aspektech provozu školní jídelny, legislativním rámci školního stravování a získávají zde i další poznatky, které s uvedenou problematikou souvisí. V letních měsících probíhají školící kurzy pro pracovníky ve školním stravování a již několik let má tradici soutěž o nejlepší školní jídelnu.

Přílohy:


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.