Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářské obory
Mléko
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEMinistr Jurečka: Mléčné kvóty pro letošek zůstanou. Nebudeme ustupovat zemím, které obcházejí povinnost
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 131710 ; Vydáno : 15.7. 2014 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva MZe ze dne 14. 7. 2014.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Evropští ministři zemědělství dnes v Bruselu neschválili předčasné zrušení mléčných kvót. Znamená to, že letos ještě zůstanou mléčné kvóty nastavené podle původní dohody. Česká republika hlasovala proti návrhu na zrušení kvót, protože by to poškodilo české výrobce a zpracovatele mléka.

Čeští mlékaři a potravináři můžou počítat s tím, že pravidla, která určují výši jejich produkce, se letos nezmění. Prosadit zrušení systému mléčných kvót dnes chtěli na jednání Rady Evropy zástupci některých členských států EU. Delegace České republiky byla proti. Návrh nakonec odmítla většina zemí EU.

„Naši mlékaři a potravináři dodrželi pravidla, která omezila jejich produkci přesně podle schválených požadavků Evropské unie. Nevidím důvod, proč bychom měli ustupovat zemím, které tuto povinnost nevzaly v potaz. Kdybychom přistoupili na předčasné zrušení kvót, poškodili bychom naše mlékaře,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

V současnosti mnoho členských států a jejich producentů překračuje stanovené kvóty produkce mléka. S blížícím se koncem režimu mléčných kvót 31. března 2015, sílily snahy těchto zemí dosáhnout dřívějšího zrušení kvótového systému, případně zrušení pokut za jeho překročení. Dohodnuté limity překračují všechny sousední země ČR s výjimkou Slovenska.

„Země, které překračují dohodnuté mléčné kvóty, poskytují svým výrobcům a zpracovatelům mléka neoprávněnou výhodu. Kdyby mohli začít prodávat více mléka a mléčných výrobků, než dovolují pravidla EU, byl by konkurenční tlak na naše výrobce neúměrný,“ řekl ministr Jurečka. 

Česká republika od počátku souhlasí s koncem mléčných kvót. Předčasné změny dohodnutých podmínek ale nepodporuje kvůli tomu, že by byly špatným signálem pro české producenty a zpracovatele mléka, kteří kvóty dodržují.  ČR svou národní kvótu nepřekračuje a našim producentům tak pokuta nehrozí.

„Dodržení původně dohodnutého termínu na zrušení mléčných kvót dá našim výrobcům a zpracovatelům dostatek času, aby se na konec limitů připravili a navýšili produkci mléka,“ řekl Marian Jurečka.

Příprava České republiky na ukončení režimu mléčných kvót

Ukončení režimu mléčných kvót k 31. 3. 2015 souvisí s  liberalizací trhu a bylo odsouhlaseno již v roce 2008 v rámci tzv. reformy „Health Check“. Česká republika tento plán od počátku podporovala a svou pozici nezměnila.

V souvislosti s ukončením režimu mléčných kvót Česká republika v říjnu 2012 přijala národní legislativu k provádění mléčného balíčku. ČR nevyužila možnost zavedení povinných smluv mezi producenty a zpracovateli mléka ani regulace nabídky sýrů s chráněním označením původu či chráněným zeměpisným označením do národní legislativy. Do české národní legislativy byla přejata pravidla pro možnost sjednat smluvní podmínky kolektivně prostřednictvím organizací producentů a sdružení organizací producentů a také zvláštní pravidla pro mezioborové organizace. Do současné doby bylo v ČR uznáno 8 organizací producentů v odvětví mléka a mléčných výrobků, které mohou vyjednávat za své členy až o 33 % národní produkce ČR bez obav z porušení pravidel hospodářské soutěže oproti 15 % podle běžných pravidel. Mezioborové organizace zatím v ČR nefungují.

Po ukončení režimu mléčných kvót budou moci producenti mléka finanční podporu prostřednictvím přímých plateb a Programu rozvoje venkova. V případě výkyvů na trhu a možných krizí bude možné využit nástroje záchranné sítě Společné organizace trhu EU.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_ministr-jurecka-mlecne-kvoty-pro-letosek.html


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.