Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – říjen 2014
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133025 ; Vydáno : 12.11. 2014 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) - Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/10/direct-access.html?ojYear=2014

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Prováděcí nařízení 1044/2014/EU, kterým se stanoví rozpočtové stropy na rok 2014 platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením  73/2009/ES
OJ L 290, 04.10.2014, s.1
Nařízení 1047/2014/EU ze dne 29. července 2014, kterým se doplňuje nařízení 1308/2013/EU, pokud jde o vnitrostátní a regionální strategie členských států pro účely projektu Mléko do škol
OJ L 291, 07.10.2014, s.4
Prováděcí nařízení 1089/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 367/2014/EU, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
OJ L 299, 17.10.2014, s.7

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Prováděcí rozhodnutí 2014/689/EU o opatřeních proti zavlékání viru slintavky a kulhavky z Alžírska, Libye, Maroka a Tuniska do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 6868)
OJ L 287, 01.10.2014, s.27
Prováděcí rozhodnutí 2014/703/EU, kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2004/558/ES, pokud jde o schválení programu tlumení pro eradikaci infekční bovinní rinotracheitidy v Belgii a o status spolkové země Durynsko v Německu jako území úředně prostého infekční bovinní rinotracheitidy (oznámeno pod číslem C(2014) 7113)
OJ L 294, 10.10.2014, s.43
Prováděcí rozhodnutí 2014/704/EU, kterým se mění rozhodnutí 2009/821/ES, pokud jde o seznam stanovišť hraniční kontroly (oznámeno pod číslem C(2014) 7139)
OJ L 294, 10.10.2014, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2014/708/EU, kterým se mění rozhodnutí 2003/467/ES, pokud jde o prohlášení určitých oblastí Polska za úředně prosté enzootické leukózy skotu (oznámeno pod číslem C(2014) 7141)
OJ L 295, 11.10.2014, s.60
Prováděcí rozhodnutí 2014/709/EU o veterinárních opatřeních pro tlumení afrického moru prasat v některých členských státech a o zrušení prováděcího rozhodnutí 2014/178/EU (oznámeno pod číslem C(2014) 7222)
OJ L 295, 11.10.2014, s.63
Prováděcí nařízení 1114/2014/EU, kterým se mění nařízení 2075/2005/ES, kterým se stanoví zvláštní předpisy pro úřední kontroly trichinel v mase
OJ L 302, 22.10.2014, s.46
Prováděcí rozhodnutí 2014/732/EU, kterým se mění rozhodnutí 2007/453/ES, pokud jde o status BSE Bulharska, Estonska, Chorvatska, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Portugalska a Slovenska (oznámeno pod číslem C(2014) 7516) 
OJ L 302, 22.10.2014, s.58
Nařízení 1137/2014/EU, kterým se mění příloha III nařízení  853/2004/ES, pokud jde o zpracování některých drobů ze zvířat určených k lidské spotřebě
OJ L 307, 28.10.2014, s.28
Nařízení 1148/2014/EU, kterým se mění přílohy II, VII, VIII, IX a X nařízení 999/2001/ES o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií
OJ L 308, 29.10.2014, s.66
Rozhodnutí  63/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.1
Rozhodnutí  64/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.3
Rozhodnutí  65/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.5
Rozhodnutí  66/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.7
Rozhodnutí  67/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.9
Rozhodnutí  68/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.10
Rozhodnutí  69/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.11
Rozhodnutí  70/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.13
Rozhodnutí  71/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.14
Rozhodnutí  72/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.17
Rozhodnutí  73/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.19
Rozhodnutí  74/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.21
Rozhodnutí  75/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.23
Prováděcí rozhodnutí 2014/759/EU, kterým se mění příloha III rozhodnutí 2007/777/ES, pokud jde o veterinární požadavky týkající se trichinel ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz určitých masných výrobků z domácích prasat do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 7921) 
OJ L 311, 31.10.2014, s.78

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Prováděcí rozhodnutí 2014/690/EU, kterým se zrušuje rozhodnutí 2006/464/ES o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství (oznámeno pod číslem C(2014) 6566)
OJ L 288, 02.10.2014, s.5
Nařízení 1062/2014/EU ze dne 4. srpna 2014, týkající se pracovního programu systematického přezkumu všech stávajících účinných látek obsažených v biocidních přípravcích, které jsou uvedeny v nařízení 528/2012/EU
OJ L 294, 10.10.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1090/2014/EU, kterým se schvaluje permethrin jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typy přípravku 8 a 18
OJ L 299, 17.10.2014, s.10
Prováděcí nařízení 1091/2014/EU, kterým se schvaluje tralopyril jako nová účinná látka pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku 21
OJ L 299, 17.10.2014, s.15
Nařízení 1096/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro karbaryl, procymidon a profenofos v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 300, 18.10.2014, s.5
Nařízení 1119/2014/EU, kterým se mění příloha III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro benzalkonium-chlorid a didecyldimethylamonium-chlorid v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 304, 23.10.2014, s.43
Nařízení 1126/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení  396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro asulam, kyanamid, dikloran, flumioxazin, flupyrsulfuron-methyl, pikolinafen a propisochlor v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 305, 24.10.2014, s.3
Nařízení 1127/2014/EU, kterým se mění přílohy II a III nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet, pendimethalin, propyzamid a pyridát v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 305, 24.10.2014, s.47
Nařízení 1136/2014/EU, kterým se mění nařízení 283/2013/EU, pokud jde o přechodná opatření použitelná na postupy týkající se přípravků na ochranu rostlin
OJ L 307, 28.10.2014, s.26
Nařízení 1146/2014/EU, kterým se mění přílohy II, III, IV a V nařízení 396/2005/ES, pokud jde o maximální limity reziduí pro antrachinon, benfluralin, bentazon, bromoxynil, chlorothalonil, famoxadon, imazamox, methylbromid, propanil a kyselinu sírovou v některých produktech a na jejich povrchu
OJ L 308, 29.10.2014, s.3

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING
Prováděcí rozhodnutí 2014/745/EU, kterým se mění rozhodnutí 98/536/ES, pokud jde o seznam národních referenčních laboratoří (oznámeno pod číslem C(2014) 1920)
OJ L 308, 29.10.2014, s.104

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN
Nařízení 1084/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání difosforečnanů (E 450) jako kypřicích látek a regulátorů kyselosti v hotových kvasnicových těstech
OJ L 298, 16.10.2014, s.8
Nařízení 1092/2014/EU, kterým se mění příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o používání náhradních sladidel v některých ovocných nebo zeleninových pomazánkách
OJ L 299, 17.10.2014, s.19
Nařízení 1093/2014/EU, kterým se mění a opravuje příloha II nařízení 1333/2008/ES, pokud jde o použití některých barviv v ochucených zrajících sýrech
OJ L 299, 17.10.2014, s.22
Nařízení 1098/2014/EU, kterým se mění příloha I nařízení 1334/2008/ES, pokud jde o některé aromatické látky
OJ L 300, 18.10.2014, s.41

6. KRMIVA
Prováděcí nařízení 1070/2014/EU, kterým se mění nařízení 271/2009/ES, pokud jde o minimální obsah přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (CBS 109.713) a endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger (DSM 18404) jako doplňkové látky pro nosnice (držitel povolení BASF SE)
OJ L 295, 11.10.2014, s.49
Prováděcí nařízení 1076/2014/EU týkající se povolení přípravku obsahujícího extrakt kouřové příchuti 2b0001 jako doplňkové látky pro psy a kočky
OJ L 296, 14.10.2014, s.19
Prováděcí nařízení 1083/2014/EU o povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) jako doplňkové látky pro prasnice
OJ L 298, 16.10.2014, s.5
Prováděcí nařízení 1108/2014/EU o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP -2789) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.)
OJ L 301, 21.10.2014, s.16
Prováděcí nařízení 1109/2014/EU o povolení přípravku ze Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 jako doplňkové látky pro výkrm skotu, menšinových druhů přežvýkavců na výkrm, dojnic a menšinových druhů přežvýkavců na produkci mléka a o změně nařízení 1288/2004/ES  a  1811/2005/ES (držitel povolení Alltech France)
OJ L 301, 21.10.2014, s.19
Prováděcí nařízení 1115/2014/EU  o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella pastoris (DSM 26643) jako doplňkové látky pro prasata
OJ L 302, 22.10.2014, s.51
Nařízení 1123/2014/EU, kterým se mění směrnice 2008/38/ES, kterou se stanoví seznam určených užití krmiv pro zvláštní účely výživy
OJ L 304, 23.10.2014, s.81
Prováděcí nařízení 1138/2014/EU o povolení přípravku z endo-1,4-beta-xylanázy a endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Adisseo France S.A.S.)
OJ L 307, 28.10.2014, s.30

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 1135/2014/EU o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
OJ L 307, 28.10.2014, s.23
Nařízení 1154/2014/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 309, 30.10.2014, s.23

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

Nařízení 1150/2014/EU, kterým se mění nařízení 374/2014/EU o snížení nebo odstranění cel na zboží pocházející z Ukrajiny
OJ L 313, 31.10.2014, s.1

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1164/2014/EU o změně prováděcího nařízení  411/2014/EU o otevření a správě celní kvóty Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného hovězího a telecího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1168/2014/EU o změně prováděcího nařízení  414/2014/EU  o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz čerstvého a zmrazeného vepřového masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.23

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE
Prováděcí nařízení 1128/2014/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 305, 24.10.2014, s.100
Prováděcí nařízení 1166/2014/EU o změně prováděcího nařízení  412/2014/EU  o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz vajec, vaječných výrobků a albuminů pocházejících z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.12
Prováděcí nařízení 1167/2014/EU o změně prováděcího nařízení  413/2014/EU o otevření a správě celních kvót Unie pro dovoz drůbežího masa pocházejícího z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.17

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí rozhodnutí 2014/736/EU, kterým se opravuje příloha prováděcího rozhodnutí 2014/461/EU o dočasné odchylce od rozhodnutí Rady 2013/755/EU ohledně pravidel původu upravených a konzervovaných garnátů a krevet z Grónska
OJ L 304, 23.10.2014, s.102

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY
Prováděcí nařízení 1097/2014/EU, kterým se mění nařízení 479/2010/EU  týkající se oznámení členských států v odvětví mléka a mléčných výrobků
OJ L 300, 18.10.2014, s.39
Prováděcí nařízení 1165/2014/EU, kterým se mění nařízení  2535/2001/ES, pokud jde o správu celních kvót pro mléčné výrobky pocházející z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.7

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

Nařízení 1040/2014/EU  ze dne 25. července 2014, kterým se mění směrnice 2001/112/ES o ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě za účelem přizpůsobení její přílohy I technickému pokroku
OJ L 288, 02.10.2014, s.1
Prováděcí směrnice 2014/96/EU o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES
OJ L 298, 16.10.2014, s.12
Prováděcí směrnice 2014/97/EU, kterou se provádí směrnice 2008/90/ES, pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd
OJ L 298, 16.10.2014, s.16
Prováděcí směrnice 2014/98/EU, kterou se provádí směrnice 2008/90/ES, pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce
OJ L 298, 16.10.2014, s.22
Prováděcí nařízení 1139/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 543/2011/EU, pokud jde o spouštěcí objemy pro dodatečná cla na artyčoky, cukety, pomeranče, klementinky, mandarinky a satsumy, citrony, jablka a hrušky
OJ L 307, 28.10.2014, s.34

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH
Prováděcí nařízení 1169/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 416/2014/EU  o otevření a správě celních kvót pro dovoz některých obilovin pocházejících z Ukrajiny
OJ L 314, 31.10.2014, s.28

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

Prováděcí nařízení 1130/2014/EU, kterým se na rok 2015 otevírá celní kvóta pro dovoz některého zboží pocházejícího z Norska a vzniklého zpracováním zemědělských produktů, na něž se vztahuje nařízení  510/2014/EU, do Evropské unie
OJ L 305, 24.10.2014, s.104

27. LIHOVINY – metody měření

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA

Rozhodnutí 112/2014/EHP  ze dne 16. května 2014, kterým se mění protokol 47 (o odstranění technických překážek obchodu s vínem) Dohody o EHP
OJ L 310, 30.10.2014, s.84


Úřední věstník EU,  1. – 31. 10. 2014


Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.

 

 


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.