Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACENové potravinářské předpisy EU – listopad 2014
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133315 ; Vydáno : 10.12. 2014 ; Autor : Mgr. Jana Beránková
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.
fiogf49gjkf0d
(ÚZEI, Agronavigator.cz) - Průběžně jsou sledovány a vybírány citace předpisů souvisejících s potravinami a jsou věcně zařazovány do kapitol 0 – 16 pro horizontální předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin a do kapitol 17 – 28 pro komoditní předpisy týkající se bezpečnosti a jakosti potravin.

Veškerá nařízení (a také rozhodnutí určená ČR) jsou od přistoupení ČR k EU přímo platnou součástí české legislativy, zatímco směrnice jsou typem předpisů, které musí být do české legislativy ve stanoveném časovém limitu zapracovány. Rozhodnutí se vztahují k úzké problematice nebo jen k určitému členskému státu a jsou rovněž přímo platná.

Plné texty uvedených předpisů v češtině najdete na stránkách Úředního věstníku EU:
http://eur-lex.europa.eu/oj/2014/11/direct-access.html?ojYear=2014

0. SPOLEČNÁ  ORGANIZACE  ZEMĚDĚLSKÝCH  TRHŮ
Nařízení 1144/2014/EU o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů na vnitřním trhu a ve třetích zemích a o zrušení nařízení  3/2008/ES
OJ L 317, 04.11.2014, s.56

1. HYGIENA  A BEZPEČNOST  V  POTRAVINOVÉM  ŘETĚZCI

2. VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ,  PRAVIDLA PRO  PRODUKTY ŽIVOČIŠNÉHO PŮVODU

Nařízení 1143/2014/EU o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
OJ L 317, 04.11.2014, s.35
Prováděcí nařízení 1218/2014/EU, kterým se mění přílohy I a II nařízení 206/2010/EU, pokud jde o veterinární požadavky na trichinely ve vzoru veterinárního osvědčení pro dovoz domácích prasat určených k chovu, produkci nebo porážce a čerstvého masa z nich do Unie
OJ L 329, 14.11.2014, s.20
Prováděcí rozhodnutí 2014/798/EU, kterým se mění příloha F směrnice 64/432/EHS, pokud jde o formát vzorových veterinárních osvědčení pro obchod se skotem a prasaty uvnitř Unie a doplňkové veterinární požadavky týkající se trichinel pro obchod s domácími prasaty uvnitř Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8336)
OJ L 330, 15.11.2014, s.50
Prováděcí rozhodnutí 2014/802/EU, kterým se mění rozhodnutí 2010/470/EU a 2010/472/EU, pokud je o veterinární požadavky týkající se klusavky pro obchod s embryi ovcí a koz uvnitř Unie a jejich dovoz do Unie (oznámeno pod číslem C(2014) 8339)
OJ L 331, 18.11.2014, s.28
Rozhodnutí 113/2014/EHP  ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.1
Rozhodnutí 114/2014/EHP  ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.3
Rozhodnutí 115/2014/EHP  ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.5
Rozhodnutí 116/2014/EHP  ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.6
Rozhodnutí 117/2014/EHP  ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.8
Rozhodnutí 118/2014/EHP  ze dne 27. června 2014, kterým se mění příloha I (Veterinární a rostlinolékařské předpisy) a příloha II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) Dohody o EHP
OJ L 342, 27.11.2014, s.10

3. OPATŘENÍ  U  POTRAVIN  ROSTLINNÉHO  PŮVODU
Nařízení 1257/2014/EU, kterým se mění nařízení 2003/2003/ES o hnojivech za účelem přizpůsobení příloh I a IV
OJ L 337, 25.11.2014, s.53
Prováděcí nařízení 1264/2014/EU, kterým se mění nařízení 408/2011/EU, kterým se provádí nařízení 1185/2009/ES  o statistice pesticidů, pokud jde o formát pro předávání údajů
OJ L 341, 27.11.2014, s.6

4. DOZOR NAD POTRAVINAMI, LABORATOŘE, MONITORING

5. PŘÍDATNÉ  A POMOCNÉ LÁTKY A  AROMATA DO POTRAVIN

6. KRMIVA

Prováděcí nařízení 1230/2014/EU o povolení dilysinátu měďnatého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 331, 18.11.2014, s.18
Prováděcí nařízení 1236/2014/EU o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum (DSM 25202) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat
OJ L 332, 19.11.2014, s.26
Prováděcí nařízení 1249/2014/EU o povolení inositolu jako doplňkové látky pro ryby a korýše
OJ L 335, 22.11.2014, s.7

7. KONTAMINANTY (kromě reziduí veterinárních prostředků a pesticidů)

8. OZAŘOVÁNÍ  POTRAVIN,  NUKLEÁRNÍ NEHODY

9. MATERIÁLY A PŘEDMĚTY VE STYKU S POTRAVINAMI

10. OZNAČOVÁNÍ

Nařízení 1226/2014/EU o schválení zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se týká snížení rizika onemocnění
OJ L 331, 18.11.2014, s.3
Nařízení 1228/2014/EU o schválení a neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění
OJ L 331, 18.11.2014, s.8
Nařízení 1229/2014/EU o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí
OJ L 331, 18.11.2014, s.14
Prováděcí rozhodnutí 2014/818/EU, kterým se zamítá žádost o zrušení zápisu názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení 1151/2012/EU  (Jihočeská Zlatá Niva (CHZO)) (oznámeno pod číslem C(2014) 8425)
OJ L 333, 20.11.2014, s.23
Prováděcí rozhodnutí 2014/819/EU, kterým se zamítá žádost o zrušení zápisu názvu zapsaného v rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení podle nařízení 1151/2012/EU  (Jihočeská Niva (CHZO)) (oznámeno pod číslem C(2014) 8391)
OJ L 333, 20.11.2014, s.24

11. HMOTNOSTI A OBJEMY

12. ZVLÁŠTNÍ VÝŽIVA A DOPLŇKY STRAVY

13. ZMRAZENÉ POTRAVINY

14. PRODUKTY EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

15. GMO A  POTRAVINY  NOVÉHO  TYPU

16. OBECNÉ PŘEDPISY S VÝZNAMEM PRO POTRAVINY

17. MASO A MASNÉ VÝROBKY

18. DRŮBEŽÍ  MASO  A VEJCE

Prováděcí nařízení 1268/2014/EU, kterým se mění nařízení 1484/95/ES, pokud jde o stanovení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin
OJ L 343, 28.11.2014, s.7

19. RYBY A VODNÍ ŽIVOČICHOVÉ
Prováděcí nařízení 1195/2014/EU o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz některých pstruhů duhových pocházejících z Turecka
OJ L 319, 06.11.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1232/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 215/2014/EU, aby se upravily odkazy na nařízení 508/2014/EU, a kterým se opravuje prováděcí nařízení 215/2014/EU
OJ L 332, 19.11.2014, s.5
Prováděcí nařízení 1242/2014/EU, kterým se stanoví pravidla podle nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o předložení příslušných souhrnných údajů o operacích
OJ L 334, 21.11.2014, s.11
Prováděcí nařízení 1243/2014/EU, kterým se stanoví pravidla podle nařízení 508/2014/EU o Evropském námořním a rybářském fondu, pokud jde o informace, které mají být zasílány členskými státy, jakož i potřeby týkající se údajů a synergie mezi možnými zdroji údajů
OJ L 334, 21.11.2014, s.39

20. MLÉKO A  MLÉČNÉ VÝROBKY

21. JEDLÉ OLEJE

22. OVOCE, ZELENINA, SUCHÉ PLODY A VÝROBKY Z NICH

23. OBILOVINY, LUŠTĚNINY A VÝROBKY Z NICH

24. CUKR, MED, KAKAO, ČOKOLÁDOVÉ VÝROBKY

Prováděcí nařízení 1248/2014/EU, kterým se mění prováděcí nařízení 776/2014/EU, kterým se stanoví množstevní omezení pro vývoz cukru nepodléhajícího kvótám do konce hospodářského roku 2014/2015, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení 1061/2014/EU
OJ L 335, 22.11.2014, s.5
Prováděcí nařízení 1250/2014/EU, kterým se mění nařízení 891/2009/ES, pokud jde o celní kvóty na cukr pocházející ze Srbska
OJ L 335, 22.11.2014, s.10

25. KÁVOVÉ A  KÁVOVINOVÉ  EXTRAKTY

26. PITNÁ VODA, MINERÁLNÍ VODA

27. LIHOVINY – metody měření

Prováděcí nařízení 1239/2014/EU o změně nařízení 716/2013/EU, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 110/2008/ES  o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin
OJ L 333, 20.11.2014, s.5

28. VÍNO A NÁPOJE NA BÁZI VÍNA
Prováděcí nařízení 1233/2014/EU, kterým se mění nařízení 2597/2001/ES o otevření a správě celních kvót Společenství pro některá vína pocházející z Chorvatské republiky a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie
OJ L 332, 19.11.2014, s.11
Prováděcí nařízení 1238/2014/EU, kterým se mění nařízení 59/2011/EU, pokud jde o celní kvóty pro vína pocházející ze Srbska
OJ L 333, 20.11.2014, s.1
Prováděcí nařízení 1271/2014/EU, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů některých moštových odrůd sklizených v roce 2014 v některých vinařských oblastech nebo jejich části
OJ L 344, 29.11.2014, s.10


Úřední věstník EU, 1. – 30. 11. 2014

Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora- Neužívejte dílo komerčně- Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI,
Agronavigator.cz.


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.