Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Výživa
Zdravotní účinky
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEKonference Potraviny, zdraví a výživa: jedlá sůl, vápník a vitamín D
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133457 ; Vydáno : 7.1. 2015 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
Konference pořádaná Společností pro výživu se koná 29. 1. 2015 v Praze 2, Slezské ul.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Společnost pro výživu ve spolupráci s Úřadem pro potraviny MZe ČR, Českou technologickou platformou pro potraviny a PK ČR pořádá konferenci

Potraviny, zdraví a výživa
s podtitulem: jedlá sůl, vápník a vitamín D

Termín konání: 29. 1. 2015
Místo: konferenční sál SVS ČR, Slezská 100/7, Praha 2


Konference je určena: odborníkům a poradcům v oblasti výživy, výrobcům potravin, praktickým lékařům, vedoucím jídelen a laické veřejnosti se zájmem o výživu
Vložné: 1.500,- Kč zahrnuje občerstvení a oběd formou studeného bufetu

PROGRAM KONFERENCE
Předsedající: MUDr. Petr Tláskal, CSc., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.
9:40-10:00 – MUDr. Petr Tláskal: CSc., Aktivity Společnosti pro výživu, úvod do problematiky. Společnost pro výživu
10:00-10:20 – MUDr. Viera Šedivá: Novinky v legislativě vztahující se k výživě, MZe ČR
10:20-10:40 – Ing. Jitka Götzová: Činnost MZe v oblasti podpory zdravého životního stylu , MZe ČR
10:40-11:00 – Přestávka
11:00-11:20 – MUDr. A. Šteflová, Ph.D.: Zdravá výživa z pohledu WHO a zdravotnických organizací, Kancelář WHO v ČR
11:20-11:40 – Ing. Miroslav Koberna, CSc.: Cíle potravinářského průmyslu ve vztahu ke zdravé výživě, PK ČR
11:40-12:00 – Doc. MUDr. D. Mullerová, Ph.D.: Současný stav programu zdraví 2020, Lékařská fakulta UK v Plzni
12:00-12:20 – Prof. Ing. J. Dostálová, CSc.: Přehled problematických mikronutrientů a jejich výskyt v potravinách, VŠCHT Praha
12:20-12:50 – Oběd
12:50-13:10 – Prof. MUDr. Z. Zadák, CSc.: Význam sodíku a vápníku ve výživě – zdravotní benefity a rizika, Lékařská fakulta UK Hradec Králové
13:10-13:30 MUDr. P. Tláskal, CSc.: Spotřeba soli, příjem vápníku a vitamínu D - z výsledků studií napříč populacemi, FN Motol
13.30-13:50 - Prof. MUDr. V. Adámková, CSc.: Výskyt hypertenze v ČR a její rizika, IKEM Praha
13:50- 14:10 – MUDr. J. Čepová, Ph.D., MBA, MUDr. B. Hanychová: Osteoporóza v ČR – výskyt a prevence, FN Motol
14:10- 14:30 –Ing. M. Staněk: Závazky Nestlé ve vztahu k obsahu živin v potravinách, Nestlé Česko
14:30-14:50 – Ing. Pavel Mikoška, Ph.D.: Odpovědnost společnosti Ahold ve vztahu k výživové hodnotě potravin, Ahold ČR
14:50-15:00 - Přestávka
15:00-15:20 – Ing. Martin Kubík: legislativní rámec a kontrola obsahu živin v potravinách, SZPI
15:20-15:40 – Ing. Jiří Kopáček: Mléko jako zdroj vápníku a možnosti fortifikace mléčných výrobků, ČMSM
15:40-16:00 Ing. Rudolf Ševčík, Ph.D., Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.: Možnosti náhrady sodíku v potravinách, VŠCHT Praha
16:00-16:20 Doc. Ing. Jiří Brát, CSc.: Jak spotřebitel sleduje problematiku rizikových živin, vnímá její důležitost a rozumí jí. Vím, co jím a piju.

Diskuse
Závěr konference

Odborné zajištění konference: Ing. J. Pivoňka a MUDr. Petr Tláskal, CSc.
Organizační zajištění: Společnost pro výživu, o.s. a její servisní organizace výživaservis, Slezská 32, 120 00 Praha 2, telefon: 267 311 280, fax: 271 732 669, e-mail: vyziva.spv@volny.cz

 

Více informací naleznete na www.vyzivaspol.cz


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.