Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Potravinářská legislativa
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEProdloužení rozhodnutí o kontrolách dřevěných obalů z Číny
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134098 ; Vydáno : 19.3. 2015 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva ÚKZÚZ ze dne 19. 3. 2015.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d
Prodloužení rozhodnutí o kontrolách dřevěných obalů z Číny

Na základě rozhodnutí Komise č. 2013/92/EU, ze dne 18. 2. 2013, o dohledu a rostlino­lékařských kontrolách, byla přijata opatření pro dovoz vyjmenovaného zboží, které je dováženo prostřednictvím dřevěných obalů z Číny. Postup byl platný do 31. 3. 2015. Na základě zjištěných skutečností během prováděných kontrol bylo rozhodnutí prodlouženo o další dva roky a do výčtu kontrolovaných zásilek byly přidány ještě další kódy zboží, které představují riziko zavlékání škodlivých organismů. Rozhodnutí nadále stanovuje četnost provádění těchto kontrol ve skupinách podle celního zařazení, což znamená, že nemusí být této kontrole podrobeny všechny zá­silky.

Komodity, které jsou zahrnuty pod  rozhodnutí Komise
HS kód
Popis komodity
2514 00 00

Břidlice, též hrubě opracovaná nebo rozřezaná pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.

2515

Mramor, travertin, ecaussin a jiné vápenaté kameny pro výtvarné nebo stavební účely, o relativní hustotě 2,5 nebo vyšší, a alabastr, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.

2516

Žula, porfyr, čedič, pískovec a jiné kameny pro výtvarné nebo stavební účely, též hrubě opracované nebo rozřezané pilou nebo jinak do bloků nebo desek pravoúhlého (včetně čtvercového) tvaru.

6801 00 00 

Dlažební kostky, obrubníky a dlažební desky, z přírodního kamene (vyjma břidlice).

6802 

Opracované kameny pro výtvarné nebo stavební účely (vyjma břidlice) a výrobky z nich, jiné než zboží čísla 6801; mozaikové kostky a podobné výrobky z přírodního kamene (včetně břidlice), též na podložce; uměle barvená zrna, odštěpky a prach z přírodního kamene (včetně břidlice).

6803

Opracovaná přírodní břidlice a výrobky z přírodní nebo aglomerované břidlice

6908

Glazované keramické dlaždice a obkládačky, glazované obkládačky pro krby nebo stěny, glazované keramické mozaikové kostky
a podobné výrobky, též na podložce

(vč. 690810 – obkládačky, mozaikové kostky a podobné výrobky, též jiného než pravoúhlého tvaru, jejichž největší plochu lze zahrnout do čtverce o straně menší než 7 cm

7210 (a všechny zahrnuté kódy)

Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oseli o šířce 600 mm nebo větší, plátované, pokovené nebo potažené

Celní orgány v členských zemích nepropustí dováženou zásilku uvedených komodit do navr­hovaného celního re­žimu na území EU (ČR), pokud nebude pro­vedena dovozní rostlinolékařská kontrola příslušnou orga­nizací ochrany rostlin (v ČR ÚKZÚZ). Kontroly mohou probíhat ve vstupních místech, kudy zásilka vstupuje na území EU nebo v tzv. schválených místech určení uvnitř úze­mí EU.  V ČR v současné době tyto kontroly pro­bíhají v celních prostorech některých CÚ, ale je nadále možné, aby do­voz­ce či přepravce požádal o schválení nového místa určení (většinou přímo místo vykládky), kam budou poté zásilky pou­kazovány ze vstupního místa k provedení dovozní rostlinolékařské kontroly.  Tato místa schvaluje  ÚKZÚZ na základě žádosti subjektu.

Zásilky obsahující výše uvedené komodity podléhají dohledu, jehož cílem je zabránit možnému zavlečení a šíření kozlíčků rodu Anoplophora sp. na území EU. Zásilky, u kte­rých bude zjištěn nevyhovující dřevěný obalový materiál, tzn. obalový materiál nevyhovující standardu ISPM č. 15, nesoucí příznaky napadení nebo bude zjištěna přítomnost jakýchkoliv stádií uvedeného škůdce, budou podrobeny přísným opatřením. Opatření budou zahrnovat ve většině případů zničení nevyhovujícího dřevěného obalového materiálu na náklady
do­­voz­ce.  

Evropská Komise přistoupila k těmto opatřením z důvodu opakovaného zjištění pří­tomnosti růz­ných stádií kozlíčků z rodu Anoplophora sp. v dřevěném oba­lovém materiálu použitém k přep­ra­vě zásilek kamene, výrobků z kamene a dalších výrobků z Číny v několika členských zemích EU (AT, FR, DE, IT, NL, GB, CZ).

Dovozní kontrola těchto zásilek je zpoplatněna v souladu s vyhláškou č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů. Sazba za provedení této kontroly je
945 Kč za zásilku.

Pro další informace k provádění kontrol se obraťte na Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ, mail: odv@ukzuz.cz.

 

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2015_prodlouzeni-rozhodnuti-o-kontrolach.html

 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.