Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Informační zdroje
Databáze
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:Německá databáze Safefood-online
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 120556 ; Vydáno : 28.6. 2012 ; Autor : Ing. Irena Suková
Spotřebitelům v Německu slouží k informaci o závadných potravinách portál provozovaný BLV. Kromě toho existuje databáze Safefood-online umožňující podnikatelům orientovat se v nebezpečích, kterým je třeba věnovat pozornost.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

(ÚZEI, Agronavigator.cz) – Prostřednictvím evropského systému rychlého varování o potravinách a krmivech RASFF je každoročně hlášeno kolem 6 000 případů potravin znamenajících riziko pro zdraví.

Veřejnost věnuje této problematice velkou pozornost, a pokud je chybující podnik zveřejněn, musí počítat se značnými hospodářskými škodami a potenciálními ztrátami. U postižených výrobků často dochází ke stažení z trhu.

Informace z médií obvykle spotřebitele jen znejistí, protože často neuvádějí konkrétní údaje (šarži) o závadném výrobku, a tak důvěra spotřebitelů klesá.

Ve Velké Británii příslušný úřad zveřejňuje prostřednictvím internetu varování, přičemž jsou uváděny názvy výrobků a obrázky produktů. V Německu byla hlášení zveřejňována prostřednictvím BLV (Spolkový úřad pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin) jako anonymní.

Od října 2011 byl uveden do provozu společný portál spolkových zemí a BLV www.lebensmittelwarnung.de, který má sloužit spotřebitelům.

Jako kompletní systém pro ukládání a vyhledávání veškerých relevantních údajů týkajících se závadných potravin byla vytvořena databáze Safefood-online.de. Databáze obsáhle informuje o vzniklých nebezpečích a z nich odvozených rizicích. (Riziko konkretizuje nebezpečí a vyhodnocuje ho z hlediska cílového systému.)

Jsou shromažďovány informace ze systému RASFF i z šetření v konkrétních podnicích apod. Aktuálně obsahuje databáze přes 42 000 údajů od r. 2002 (datum, země původu, podnik, míra rizika aj.) Umožňuje např. vyhodnotit, jak často se riziko týká určité potraviny nebo jak je významné. Uváděné informace jsou ve třech stupních závažnosti, nejvýznamnější je varování.

Na základě informací, které jsou tak k dispozici se může podnikatel při plánování dovozu či výroby vyhnout rizikovým potravinám/surovinám, které nemají dobrou historii, nebo alespoň je upozorněn na rizika, která s určitou složkou souvisejí, a je třeba je kontrolovat. Např. v případě sušeného mléka je třeba věnovat pozornost přítomnosti chloramfenikolu a bakteriím Enterobacter sakazakii a salmonela. V případě bazalky je třeba věnovat pozornost salmonelám, E. coli, enterobakteriím, plísním, a také pesticidům (karbendazim, karbofuran, chlorpyrifos, dichlorvos, dimethoát, methamidofos, profenofos aj.).


Die Milchwirtschaft (DMW), 3, 2012, č. 8, s. 319-321

Objednávka kopie článku
Web-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative  Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
Články lze šířit pouze s uvedením  původní  citace a s uvedením zdroje ÚZEI, 

Agronavigator.cz.

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Zpravodaj SZPI obhájil loňské vítězství
Cena prezidenta PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek
Prioritní vzdělávací akce pro poradce v roce 2015
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Potencionál jedlého hmyzu ve střední Evropě
Zámecká pouť v pobočce Národního zemědělského muzea na zámku Kačina
SZÚ - nový web portál Nutrivigilance
Cukráři v Národním zemědělském muzeu Praha
10 rad dětem pro zdravý životní styl

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.