Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Informační zdroje
Bulletin ÚZEI
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEBulletiny ÚZEI: 2009
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 89332 ; Vydáno : 22.4. 2009 ; Autor : Ing. Irena Suková
Souhrnné materiály zpracované v Ústavu zemědělské ekonomiky a informací.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

 

Číslo

Obsah

09/2009

Opatření ve prospěch rakouského zemědělství a lesního hospodářství v roce 2010 (podle Zemědělského zákona)
Výtah z textu Zelené zprávy Rakouska 2009. Popisuje jednotlivá opatření ve prospěch rakouského zemědělství
v roce 2010.
Kraus, J., Dyková, E., Abrahamová, M. (listopad 2009)

08/2009

Aktuální přehled rozpočtových výdajů na SZP
Informace vycházející z oficiálních podkladů EUROSTATu poskytuje přehled o souhrnném aktuálním rozpočtu na SZP za jednotlivé členské země EU, včetně závazně předepsané struktury vlastních zdrojů.
Kraus, J., Dyková, E. (září 2009)

07/2009

Veřejné statky za veřejné prostředky: vítězové a poražení v souvislosti s reformou Společné zemědělské politiky
Výtah z příspěvku "Public Money for Public Goods: Winner and Losers from CAP Reform", ECIPE Working Paper No. 8/2009. Zabývá se otázkou, jak může reforma SZP ovlivnit přerozdělování podpor mezi členské státy.
Trdlicová, K. (září 2009)

06/2009

Diskuse ke koncepci SZP pro období po roce 2013
Dva diskusní příspěvky, které byly publikovány v posledním čísle rakouského agrárně ekonomického časopisu „Agrarische Rundschau“. Jedná se o příspěvek Dr. F. Fischlera, prezidenta Ekosociálního fóra Rakouska a emeritního komisaře EU pro zemědělství a rozvoj venkova. Autorem druhého příspěvku je prof. A. Heißenhuber z Technické univerzity v Mnichově.
Kraus, J., Dyková, E. (červen 2009)

05/2009

Český agrární zahraniční obchod pět let po vstupu do Evropské unie
Příspěvek si klade za cíl posoudit, do jaké míry agrární sektor obstál v ostré konkurenci na jednotném trhu poměřováno základními ukazateli zahraničněobchodní směny. Výhradně s využitím hodnotových ukazatelů byl za časové období 2001-2008 kvantifikován dopad vstupu do EU na celkový agrární obchod a detailněji na rozhodující komoditní agregace, resp. položky českého AZO. Dopady poměřované ukazateli obchodních aktiv nebo pasiv jsou sledovány za povstupní období (průměrem let 2005-2008) ve srovnání s předvstupním obdobím (průměrem let 2001-2003).
Kraus, J., Bašek, V. (květen 2009)

4/2009

Health Check a výhledy SZP po roce 2013

Kvalifikované střednědobé zhodnocení Společné zemědělské politiky v rámci tzv. „Health Check“ a úvahy k dalšímu vývoji SZP. Text příspěvku je výtahem z jednoho z výstupů periodické zprávy výzkumného záměru „Analýza a vyhodnocování možností trvalé udržitelnosti zemědělství a venkova ČR v podmínkách EU a Evropského modelu zemědělství“.

Blaas, G. (duben 2009)

3/2009

Aktuální vývoj vnitřního obchodu

Shrnutí výsledků studie „Shopping monitor 2009“ a „Ročenky Českého a slovenského obchodu a marketingu 2009“.

Štiková, O. (březen 2009)

2/2009

Příjmy a životní podmínky venkovských a městských domácností

Dva příspěvky, zabývající se porovnáním příjmů a životních podmínek domácností v obcích venkovského a městského typu.

E. Divila (únor 2009, 15 stran)

1/2009

Potravinový řetězec – náměty EU ke zlepšení jeho fungování

Informace z dokumentu KOM (2008) 821, obsahujícího sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k cenám potravin v Evropě.

J. Kraus, E. Dyková (leden 2009, 11 stran)


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Zpravodaj SZPI obhájil loňské vítězství
Cena prezidenta PK ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek
Prioritní vzdělávací akce pro poradce v roce 2015
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Potencionál jedlého hmyzu ve střední Evropě
Zámecká pouť v pobočce Národního zemědělského muzea na zámku Kačina
SZÚ - nový web portál Nutrivigilance
Cukráři v Národním zemědělském muzeu Praha
10 rad dětem pro zdravý životní styl

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.