Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Ekonomika a politika
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
Zemědělská technika
Zemědělská legislativa
Ekologické zemědělství
Lesnictví
Vodní hospodářství
Obnovitelné zdroje
Rozvoj venkova
Životní prostředí
Vlivy na lidské zdraví
Informační přehledy – zemědělství
Archiv
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACESoutěž Společné zařízení roku zná vítěze 8. ročníku
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 133875 ; Vydáno : 25.2. 2015 ; Autor : Mgr. Dana Koubová
Tisková zpráva MZe ze dne 25. 2. 2015.
fiogf49gjkf0d
V úterý 24. února 2015 se v prostorách Senátu Parlamentu ČR uskutečnilo vyhlášení výsledků 8. ročníku soutěže Společné zařízení roku, kterou pořádá Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy.

Akce se kromě ministra zemědělství Mariana Jurečky, který převzal nad letošním ročníkem záštitu, zúčastnil senátor a předseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil, senátor a místopředseda Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova Petr Šilar a ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s rozsahem a úrovní realizace společných zařízení navrhovaných v pozemkových úpravách a ocenit kvalitně odvedenou společnou práci poboček krajských pozemkových úřadů, projektantů i dodavatelů. Pod pojmem „společná zařízení“ si lze představit nejen polní cesty, ale především prvky protipovodňové a protierozní ochrany, jako například vodní nádrže a protierozní meze, stejně jako výsadby zelené infrastruktury (biocentra a biokoridory).

Pozemkové úpravy přinesly od roku 2007 nové prvky do krajiny v celkovém objemu 6 miliard korun. Byly budovány nejen hlavní a vedlejší polní cesty, ale také prvky protierozní a protipovodňové ochrany. Pozemkové úpravy jsou nejen multifunkčním nástrojem rozvoje venkova, ale pomáhají při zmírňování negativních dopadů klimatických změn“ řekla při příležitostí vyhlášení výsledků ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová.

Společná zařízení byla odbornou komisí hodnocena ve třech kategoriích - zpřístupnění pozemků, protierozní a vodohospodářská opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Současně byla vyhlášena Cena Státního pozemkového úřadu a Cena veřejnosti, která je udělována projektu s nejvyšším počtem hlasů získaných ze strany veřejnosti prostřednictvím internetového hlasování.

V kategorii Opatření ke zpřístupnění pozemků zvítězila realizace polní cesty v k. ú. Senetářov v okrese Blansko. Ve druhé kategorii – Protierozní a vodohospodářská opatření, získala prvenství protipovodňová opatření v k. ú. Lhotka v okrese Zlín. V kategorii Opatření k ochraně životního prostředí bylo jako nejlepší vyhodnoceno založení biocentra „K Zahrádce“ v k. ú. Přídolí v okrese Český Krumlov.

Cenu Státního pozemkového úřadu převzali z rukou ústřední ředitelky Státního pozemkového úřadu Svatavy Maradové zástupci pobočky Zlín za realizaci protipovodňových opatření v k. ú. Lhotka. Cenu veřejnosti předal ministr zemědělství Marian Jurečka zástupcům pobočky Tábor za obnovu historické cesty v k. ú Košín. 

 
Souhrnné údaje k přihlášeným projektům
 
 
Počet zúčastněných poboček
32
Počet přihlášených projektů v kategorii:
 
Zpřístupnění pozemků
27
Protierozní a vodohospodářská opatření
12
Opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí
5
Celkem přihlášených projektů
44

Společná zařízení

Společná zařízení vytvořená v pozemkových úpravách mají velmi pozitivní přínos nejen pro zvýšení kvality životního prostředí, ale i kvality života na venkově. Nejčastěji se realizují polní cesty pro zpřístupnění krajiny a nově uspořádaných a scelených pozemků, vodohospodářská a protierozní opatření, která by měla zabránit nebo alespoň snížit výskyt povodní, předcházet erozi zemědělských pozemků a sloužit k zadržení vody v krajině a zvýšení druhové rozmanitosti území. Dalšími prvky sloužícími ke zvýšení ekologické stability je realizace zeleně formou např. biokoridorů, biocenter, remízků, solitérní zeleně apod. 

 
Monika Machtová, tisková mluvčí SPÚ

Přílohy
 

http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2014_soutez-spolecne-zarizeni-roku-zna-viteze.html

 

APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.