Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Rostlinná výroba
Půda a půdní fond
Potravinářství
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEMinistr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134305 ; Vydáno : 9.4. 2015 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
Tisková zpráva Ministerstva zemědělství ze dne 9. 4. 2015.
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Ministr zemědělství Jurečka informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů v České republice

Vláda vzala na vědomí informaci ministra zemědělství o plnění Národního akčního plánu ke snížení používání pesticidů v České republice (NAP) v roce 2014. Jde o soubor opatření, díky kterým se snižuje nepříznivý vliv přípravků na ochranu rostlin na zdraví lidí a na životní prostředí.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) začal v roce 2014 cíleně kontrolovat dodržování specifických omezení při používání přípravků v oblasti uvádění nepovolených přípravků na trh, při nakládání s obaly od přípravků nebo používání přípravků v odvětvích mimo zemědělství. Tyto kontroly pokračují.

„Významné bylo zejména spuštění internetového rostlinolékařského portálu na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, aby ti, kteří přípravky na ochranu rostlin používají, našli na jednom místě informace o účinné a ekologicky příznivé metodě ochrany rostlin. Také jsme si nechali zpracovat řadu dílčích analýz, jak řešit bezpečnější používání přípravků na ochranu rostlin, včetně legislativních úprav. Při přípravě těchto analýz jsme hodně spolupracovali s nevládními profesními organizacemi,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Letos se NAP zaměří například na zlepšení odborného poradenství v oblasti integrované ochrany rostlin nebo na zvýšení povědomí uživatelů přípravků o omezení jejich použití v rámci ochrany tzv. necílových organismů. V rámci NAP budou letos také připraveny zásady pro minimalizaci rizik na zdraví lidí při aplikaci ochranných přípravků, a to v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel (mateřské školy nebo areály škol, nemocnice). V roce 2015 bude rovněž novelizován zákon o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů.

Internetový rostlinolékařský portál ÚKZÚZ naleznete zde: http://eagri.cz/public/app/srs_pub/fytoportal/public/#ior

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe

Zdroj:  Ministerstvo zemědělství


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Implementace předpisů týkající se uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (EUTR)
Pěstování geneticky modifikovaných rostlin
Veřejné zasedání ČK GMO
Původci růžovění klasů pšenice 2014
Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. březnu 2015 
Poslanecká sněmovna projednává novelu o podpoře biopaliv. Ministerstvo zemědělství tak chce dodržet evropské směrnice
Vyjádření Ministerstva zemědělství k problematice halal porážek
Ministr zemědělství informoval vládu o snižování nepříznivého vlivu pesticidů
SVS - Světový den zdraví
Výsledky mimořádné kontroly nepotvrdily porušování zákonů v chovech kožešinových zvířat

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.