Reklama : nabídka publikace

NAVIGACE
Zemědělství
Potravinářství
Analýza potravin
Informační zdroje
Věda a výzkum
Mapa serveru

VYHLEDÁVÁNÍ
Rozšířené hledání

UŽIVATELSKÝ PŘÍSTUP
  Uživatel:
  Heslo:
 registrovaný uživatel

ANONYMNÍ MAILINGLIST
  E-mail:

WEB INFORMACEEFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Poslat článek emailem Vytisknout článek Článek : 134391 ; Vydáno : 20.4. 2015 ; Autor : Bezpečnost Potravin (www.bezpecnostpotravin.cz) ; Zdroj : Bezpečnost potravin
Nová zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin je určena široké veřejnosti
fiogf49gjkf0d
fiogf49gjkf0d

Stopy chemických látek jsou občas detekovány v potravinách a nápojích: pesticidy v ovoci a zelenině, rezidua veterinárních léčiv v mase a dalších živočišných produktech, rezidua environmentálních kontaminantů v různých potravinách. Pravidelné kontroly pomáhají zajistit shodu s pravidly a standardy bezpečnosti potravin a tak chránit spotřebitele před potenciálními riziky. Ale jak vysoké jsou hladiny těchto látek v potravinách a překračují existující limity?

Nová zpráva Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) přináší laické veřejnosti srozumitelnou informaci o úrovni reziduí chemických látek v potravinách v EU. Zpráva data poskytuje v kontextu, který často chybí, když jsou zprávy o nevyhovujícím obsahu chemických látek v potravinách prezentovány médii. Analýza dat sbíraných v celé EU například ukazuje, že překročení limitů je spíše výjimečné, než obvyklé.

DOKUMENT: Chemické látky v potravinách 2015

Výkonný ředitel DG SANTE Evropské komise, Ladislav Miko, k tomu říká: „Tato zpráva přináší evropské veřejnosti komplexní vědecké informace o potravinách ve velice přístupné a srozumitelné formě. Velmi vítám tento nový přístup k informování o záležitostech, které zajímají lidi mající zájem vědět o tom, co je v jejich potravinách a doufám, že EFSA v budoucnosti bude vydávat více takových zpráv.“

Panevropská spolupráce na sběru dat o chemických látkách
Výkonný ředitel EFSA, p. Bernhardt Url říká: „Ve všech zemích EU je vynakládáno úsilí na sběr, monitorování a analýzu dat o výskytu chemických látek v rostlinách, živočiších, potravinách a nápojích a to na místní, národní a mezinárodní úrovni. EFSA je středem mnoha z těchto aktivit; pomáhá je koordinovat a harmonizovat, aby byla získána lepší data pro vědecké posouzení.“
Získaná data poskytují vědecký podklad pro rozhodování národním a evropským autoritám zodpovědným za bezpečnost potravin a/nebo veřejné zdraví. Pomáhají také posoudit dopad existujících kontrol a zjistit, zda jsou potřeba nová opatření, příp. nová hodnocení rizik. Dále také stanovit priority pro budoucí aktivity v oblasti sběru dat.
Evropská komise požádala EFSA, aby do zprávy zahrnul také souhrny, tak jak to dělá ve zprávách o reziduích pesticidů v potravinách či zprávách o reziduích veterinárních léčiv ve zvířatech a živočišných produktech. Dále by měly být zahrnuty výsledky nových ad hoc zpráv týkajících se chemických kontaminantů v potravinách. Tato první zpráva také sumarizuje nová data o arsenu v potravinách a pitné vodě a ethylkarbamátu v lihovinách.
Ředitel Url k tomu dodává: „Tato zpráva prezentuje výsledky práce EFSA s daty o chemických látkách z let 2014 – 2015 a je první publikací EFSA, která tuto práci specificky přibližuje široké veřejnosti. Doufáme, že ji obyvatelé EU, kteří se zajímají o bezpečnost potravin, ocení.“

Zdroj: EFSA: Data on chemicals in food: an annual overview for the general public


APLIKACE
Knihkupectví Knihkupectví
Infopult Infopult
Terminologický slovník Terminologický slovník
Agronavigátor Set Agronavigátor Set
RSS Agronavigátor

DNEŠNÍ ČLÁNKY

Seminář ke Světovému dni výživy
Inspekce uložila zákaz užívání prostor ve třinácti provozovnách
Hlášení v systému RASFF: 17. týden 2015
Kontroly restaurací přinášejí výsledky
Víceletý kontrolní plán pro rezidua pesticidů 2015 - 2017
Členské státy mohou svobodněji rozhodovat o použití GMO v potravinách a krmivech
Kontroly restaurací pokračují
SZPI nevpustila do ČR zásilku osmi tisíc litrů nálevu s bambusem
EFSA publikoval první zprávu o výskytu chemických látek v potravinách
Výběrové řízení EFSA: vývoj databáze pro výstupy týkající se aktivních látek pesticidů

NAVŠTIVTE TAKÉ
Zobrazit předchozí počet záznamů : 7 Zobrazit následující
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
Normativy pro zemědělskou a potravinářskou výrobu
České sdružení pro biomasu
České sdružení pro biomasu
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Kontrola podmíněnosti - Cross compliance
Provozovatel: MZLU Brno
Provozovatel: MZLU Brno
Informacní prehledové studie ÚZEI
Informacní prehledové studie ÚZEI
Vyzkoušené recepty online
Vyzkoušené recepty online
Burzovní zpravodajství a další
Burzovní zpravodajství a další


 Creative Commons LicenseWeb-portál Agronavigátor podléhá licenci Creative Commons (Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla).
 Články lze šířit pouze s uvedením původní citace a s uvedením zdroje ÚZEI, Agronavigator.cz.