Výzva k podávání projektů na činnost Demonstračních farem v roce 2018

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/vyzva-k-podavani-projektu-na-cinnost-1-1.html