KIS Vysočina

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina

Krajské informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Kraje Vysočina

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. srpnu 2018

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. srpnu 2018
Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí

Zdroj: "Sbírka zákonů 2018" (www.mvcr.cz)

Přehled:

Odkazy:

Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/  
Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa