Asociace vzdělávacích zařízení

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vzděláváním a výchovou mládeže i dospělých.

The Association of Educational Facilities for Rural Development is the Occidental facility of ol establishments

                   
                   
                   
                   
                   

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnick

Zápis z Výkonného výboru Asociace – 3.10.2018

Zapis_z_VV_Asociace_3.10.2018