Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

Pěstování douglasky z hlediska vlastníka lesa

V posledním období, zhruba od počátku milénia, opětovně vzrostl zájem o douglasku, a to jak z hlediska produkce cenného dříví, tak i z hlediska stabilizace lesních porostů.
Douglaska tisolistá představuje případ jedné z nejúspěšnějších introdukcí v rámci světového lesnictví. V Evropě vymizela na přelomu třetihor a čtvrtohor a v současné době zaplňuje niku, neobsazenou žádnou z domácích dřevin. Je uvažována jako jedna z komerčně nejvýznamnějších dřevin světa s rozsáhlým přirozeným areálem v Severní Americe i s úspěšnými výsadbami po celém světě (Evropa, Argentina, Nový Zéland, Írán aj. – Kubeček et al. 2014). Důvodem je její bezkonkurenční produkční potenciál a značná stabilita jejích porostů. Ke stažení ZDE