Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

Zlepšení stájového prostředí, ekonomiky chovu a kvality statkových hnojiv pomocí aktivátorů biologické transformace organické hmoty

Metodika popisuje aplikaci nových technologických opatření v zemědělství.
Metodika popisuje aplikaci nových technologických opatření v zemědělství. Cílem zavedení těchto opatření je snížení emisí stájových plynů, zlepšení fermentace statkových hnojiv bez negativních dopadů do ekonomiky chovu hospodářských zvířat. Základním prvkem nové technologie je aplikace přípravku Z´fix, aktivátoru biologické transformace organické hmoty statkových hnojiv. Ke stažení zde