KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka

 

 

Intervenční nákup sušeného odstředěného mléka (SOM)

V Praze dne 30. ledna 2019

Dne 23. ledna 2019 vstoupilo v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/98 ze dne 21. ledna 2019 o zahájení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka během období veřejné intervence od 1. března do 30. září 2019.

Intervenční nákup u sušeného odstředěného mléka se bude v roce 2019 provádět pouze na základě nabídkového řízení.

Lhůty pro podávání nabídek končí v 11:00 hodin v těchto dnech:

19. března 2019

16. dubna 2019

21. května 2019

18. června 2019

16. července 2019

27. srpna 2019

17. září 2019

Jedná se o každé třetí úterý v měsíci s výjimkou srpna, kdy lhůta pro podávání nabídek končí v 11:00 hodin čtvrté úterý v měsíci.

Pro nabídkové řízení použijí nabízející platný formulář vydaný SZIF, který je k dispozici na www.szif.cz nebo na centrálním pracovišti SZIF.

Obchodní podmínky budou zveřejněny na www.szif.cz nejpozději 1. března 2019.

Ing. Martin Foreth v.r.

vedoucí Oddělení školních programů

a intervenčních opatření

Kontaktní údaje:

Ing. Denisa Stankeová

Tel: +420 731 689 031

E-mail: Denisa.Stankeova@szif.cz