Asociace vzdělávacích zařízení

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vzděláváním a výchovou mládeže i dospělých.

The Association of Educational Facilities for Rural Development is the Occidental facility of ol establishments

                   
                   
                   
                   
                   

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnick

Specializační studium pro koordinátory EVVO Jihočeského kraje a dalších krajů ČR

Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Střední zemědělskou školou a Vyšší odbornou školou v Táboře připravují Specializační studium pro koordinátory EVVO Jihočeského kraje a dalších krajů ČR.

Termín zahájení: 20. září 2019

Termín ukončení: červen/září 2020

Harmonogram a další informace o organizaci studia naleznete zde: Informace, Harmonogram