KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Metodiky některých dotačních titulů pro rok 2019

 

Metodiky NV pro rok 2019 pro žadatele některých zemědělských dotačních titulů

MZeČR na svých webových stránkách zveřejnilo metodiky pro žadatele k jednotlivým nařízením:

Metodiky NV pro rok 2019 pro žadatele některých zemědělských dotačních titulů

1/ Metodika k provádění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2019 -http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m15-lesnicko-environmentalni-a/metodika-leo-2019.html.

2/ Metodika k provádění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, platná pro rok 2019 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m13-platby-pro-oblasti-sprirodnimi-ci/metodika-lfa-2019.html.

3/ Metodika k provádění nařízení vlády č. 73/2015 Sb., o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, platná pro rok 2019 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m12-platby-vramci-site-natura-2000-a/metodika-n2000-2019.html.

4/ Metodika k provádění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, platná pro rok 2019 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m11-ekologicke-zemedelstvi-ez/metodika-ez-2019.html.

5/ Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, platná pro rok 2019 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m10-agroenvironmentalne-klimaticke/metodika-aeko-2019.html.

6/ Metodika k provádění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření Zalesňování zemědělské půdy, a o změně některých souvisejících nařízení vlády, platná pro rok 2019 - http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/program-rozvoje-venkova-na-obdobi-2014/opatreni/m08-investice-do-rozvoje-lesnich-oblasti/x8-1-1-zalesnovani-a-zakladani-lesu/metodika-zal-2019.html.

Zdroj: MZE