KIS Jihomoravský kraj

Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje - KIS JMK vznikl za podpory

Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Jihomoravského kraje - KIS JMK vznikl za podpory

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. říjnu 2016

Přehled zákonů, vyhlášek a nařízení týkající se zemědělské výroby a rozvoje venkova k 31. říjnu 2016
Odkazy na legislativu Ministerstva zemědělství a Ministerstva pro životní prostředí

Zdroj: "Sbírka zákonů 2016" (www.mvcr.cz)

Přehled:

Odkazy:

Legislativa na portálu Ministerstva zemědělství: http://eagri.cz/public/web/mze/legislativa/
Legislativa na portálu Ministerstva pro životní prostředí: http://www.mzp.cz/cz/legislativa