Konopářský svaz

Náš web je zaměřený na pěstování, zpracování a průmyslové využití technického konopí v ČR. Doufáme tedy, že se naše stránky stanou cenným zdrojem informací pro všeobecnou i odbornou veřejnost.

Náš web je zaměřený na pěstování, zpracování a průmyslové využití technického konopí v ČR. Doufáme tedy, že se naše stránky stanou cenným zdrojem informací pro všeobecnou i odbornou veřejnost.

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PRO PĚSTITELE MÁKU A KONOPÍ

OHLAŠOVACÍ POVINNOST PRO PĚSTITELE MÁKU A KONOPÍ

Celní správa České republiky zprovoznila dne 23. května 2019 webové stránky, poskytující  důležité informace pro pěstitele máku a konopí ohledně ohlašovací povinnosti.

​Legislativní úprava oblasti pěstování máku setého a konopí v ČR
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopíVíce informací, včteně příslušných formulářů, najdete na webových stránkách

https://www.celnisprava.cz/cz/clo/spolecne-zemedelske-politiky-a-zvlastnich-kompetenci/Stranky/mak-sety-a-konopi.aspx