Asociace vzdělávacích zařízení

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnické a fyzické osoby zabývající se vzděláváním a výchovou mládeže i dospělých.

The Association of Educational Facilities for Rural Development is the Occidental facility of ol establishments

                   
                   
                   
                   
                   

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru je nevládní organizace, která je dobrovolnou, nepolitickou, nevýdělečnou společností, vzdělávacích a školských zařízení. Sdružuje právnick

Den zemědělce a venkova Písek

Střední zemědělská škola v Písku a Celostátní síť pro venkov pořádají pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stránské, OAK Písek, Zemědělského svazu ČR a senátora Ing. Karla Kratochvíle Den zemědělce a venkova.

Akce se uskuteční 14. června 2019 od 9 do 16 hodin. V sobotu 15. června 2019 proběhne komentovaná prohlídka školního statku a zároveň se uskuteční den otevřených dveří v prostorách zemědělské školy.

Program a další informace naleznete zde: Plakát, program.