Agrovenkov

Informační centrum Pardubického kraje

Informační centrum Pardubického kraje

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod vydal v řadě Praktické informace brožuru „Drátovci a osenice u brambor“

V aktualizované příručce se můžete dozvědět informace o drátovcích a osenicích u brambor a jaké jsou možnosti ochrany proti těmto škůdcům. Součástí příručky je i fotogalerie a grafické zpracování výsledků pokusů VÚB.

Příručka byla vydána ve spolupráci s Poradenským svazem "Bramborářský kroužek" a financována z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace reg. č. MZE-RO1618.

Stáhnou si ji můžete zde...

Hausvater, E. - Doležal, P. (2019): Drátovci a osenice u brambor. 5. vydání, Havlíčkův Brod: Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. a Poradenský svaz Bramborářský kroužek, Praktické informace, ISBN 978-80-86940-84-7, č. 75: 12 s.