KIS Středočeského kraje

Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR.

Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Středočeského kraje vznikl za podpory MZe ČR.

Pozvánka do Benešova dne 22.6.2019 na ochutnávku vítězných potravin v soutěži Středočeská Regionální potravina 2019