Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCE

KKIG – tematické okruhy pro závěrečný test (úroveň A)

WORD

Word 2003/20072010 úvod v plném rozsahu

Word 2003/2007/2010 středně pokročilí bez kapitol:

Zobrazení dokumentu a práce s verzemi
Uložení souboru v různých formátech

EXCEL

Excel 2003/2007/2010 úvod v plném rozsahu

Excel 2003/2007/2010 středně pokročilí bez kapitol:

Sdílení a slučování sešitů
Chyby a závislosti vzorců
Techniky práce s relační tabulkou
Funkce a vzorce pro práci s datumy a čas. údaji
Funkce pro práci s textem
Databázové funkce
Rozklad textu do sloupců
Vytvoření kontingenční tabulky
Úprava kontingenčních tabulek a kontingenční graf

OUTLOOK

Outlook 2003/2007/2010 úvod v plném rozsahu