Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Pozvánka na seminář, který se koná dne 2.10.2019 od 12,30 hod v sídle firmy AGRALL, Raná u Loun

Viz pozvánka níže: