Informační podpora pro zemědělce v rámci implementace směrnice Rady 91/676/EEC (nitrátová směrnice) v České republice

Pozvánka na seminář, který se koná dne 10.10.2019 od 9,30 hod v zasedací místnosti firmy ZEPOS a.s., Radovesice čp. 5 u Libochovic

Viz pozvánka níže: