Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCE

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy

Předložená metodika je určena pro tvorbu pachtovních smluv s nástrojem pro objektivní posouzení stavu a případných změn půdního fondu.