KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Pozvánka na semináře

 

    ÚZEI Praha                                                            Agentura venkova, o.p.s., Plzeň

 

    Vás zvou na seminář

 

Informační podpora pro zemědělce v rámci   implementace směrnice Rady 91/676/EEC   (nitrátová směrnice) v České republice

                                      Současné znění DZES a aktuality pro rok 2020

                                                    

který se koná

 

  1. listopadu 2019 od 9 hod. – zasedačka Třemošenské a.s., Třemošná, Brožíkova 862

     12.listopadu 2019 od 9.30   -zasedačka ZOD Mrákov, Mrákov   21

 

Přednášející:  

Ing. Lada  Kozlovská – poradce v registru poradců  MZe ČR

 

 Program semináře:

  • Požadavky pro dotace: Aktuální znění DZES 1-7 a podmínek pro PP, připravované změny pro rok 2020
  • Obecné požadavky na skladování a používání hnojiv, technologických vod, upravených kalů a sedimentů
  • Podmínky plnění Nitrátové směrnice v ČR – aktuální požadavky, stav přípravy 5. akčního programu

 

Organizační zabezpečení:  

Ing. Ladislav Štverák, Agentura venkova, o.p.s. tel.:  603 778 205

Dr.  Václav   Brožík,  Agentura venkova, o. p. s. tel.: 601 328 576

Seminář je bez vložného. Občerstvení zajištěno.

Prosíme o přihlášení Vaší účasti nejpozději 4 dny před konáním  semináře e-mailem:  agentura.venkova@iol.cz       nebo sms:        na výše uvedených  telefonních číslech.

Uveďte:

Místo semináře    :…………………..

Podnik, jméno      :  ………………