Agroporadenství

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCENÍ JAKOSTI HOSPODAŘENÍ ZEMĚDĚLSKÉHO PODNIKU SE ZAMĚŘENÍM NA DODRŽOVÁNÍ ZÁKONNÝCH POŽADAVKŮ EU,SPRÁVNÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRAXE A LEGISLATIVY ČR

Aktuální informace o poradenském systému. Hledáte nejnovější checklisty?  klikněte na +

HODNOCE

Vzdělávací akci pro poradce „Rostlinolékařství v pojetí současnosti“

Cílem vzdělávací akce je informovat poradce o aktuálních problémech v oblasti rostlinolékařství jako je vliv sucha, rezistence vůči přípravkům na ochranu rostlin, omezování jejich spotřeby, aktuální stav výskytu hraboše polního, příprava novely zákona o rostlinolékařské péči atd.