KIS Plzeň

Informační centrum Plzeňského kraje.

Informační centrum Plzeňského kraje.

Šablona pro přípravu souboru s daty pro žádost o finanční příspěvek …..

XSD šablona pro přípravu XML souboru s daty pro žádost o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích

1.11.2019

MZe zveřejňuje v příloze tohoto článku XSD šablonu určenou žadatelům, kteří data žádosti o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích chtějí do formulářové aplikace (modulu) pro žadatele hromadně vkládat prostřednictvím XML souboru exportovaného z vlastního výrobního/provozního SW. Tato možnost je dobrovolná, žadatelé budou moci žádost v modulu pro žadatele sestavovat i přímo vpisováním údajů do nastaveného formuláře (předpokládá se zejm. u drobných vlastníků lesa) a níže uvedenému tedy nemusí věnovat svou pozornost.

V nejbližších dnech bude zahájen příjem žádostí o poskytnutí finančního příspěvku. K tomuto účelu MZe připravuje formulářovou aplikaci (modul) pro žadatele (MPZ), ve které budou žadatelé své žádosti sestavovat. Data se do žádostí budou vyplňovat buď přímo do formuláře v prostředí MPZ, nebo bude možné žádost do MPZ importovat jako celek ve formě předepsaného XML souboru. Struktura a obsah tohoto XML souboru je specifikována XSD šablonou, prostřednictvím které se bude provádět primární kontrola (validace) dat v importovaném souboru před jejich načtením do aplikace. Pokud importovaný XML soubor nebude odpovídat specifikaci předepsané touto XSD šablonou, bude odmítnut jako celek. Pokud k vytvoření XML souboru bude žadatel používat vlastní SW vybavení, může kontrolu prostřednictvím této šablony provádět již při vytváření žádosti na své straně.

K 5. 11. 2019 zveřejněna upravená verze XSD šablony. U položky "parcelní číslo pozemku" byla zrušena její automatická povinnost (pro lesy zařízené lesními hospodářskými plány se údaj o parcelním čísle pozemku do žádosti neuvádí). XSD šablona byla dále upravena tak, aby umožňovala přípravu dat pro import všech údajů žádosti i přípravu dat pro import údajů pouze pro přílohu č. 1 (přehled těžeb) a pro přílohu č. 2 (soupiska dokladů). Upravené soubory v příloze tohoto článku mají v názvu časový údaj 20191105, původní soubory (před úpravou) jsou v příloze tohoto článku rovněž ponechány a mají v názvu časový údaj 20191101.

K 7. 11. 2019 zveřejněn upravená verze XSD šablony, předmětem úpravy bylo rozvolnění požadavků na identifikátor porostní skupiny. Upravený soubor v příloze tohoto článku má v názvu časový údaj 20191107.

 

Přílohy